Zakład Zarządzania Procesowego

 

Oferta usług obejmuje:

  • Wdrażanie zarządzania procesowego w organizacjach.
  • Mapowanie procesów  biznesowych w organizacjach z dotacji BPMN.
  • Prowadzenie prac badawczych w zakresie strategii, wdrażania nowoczesnych metod zarządzania z wykorzystaniem narzędzie jakościowych.
  • Prowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania procesowego w organizacjach.
  • Prowadzenie analiz dojrzałości procesowej organizacji.
  • Przeprowadzanie analiz realizowanej gospodarki energetycznej uwzględniającej wszystkie media energetyczne.
  • Prowadzenie analiz mających na celu poprawę efektywności energetycznej.
  • Doradztwo w zakresie implementacji rozwiązań proefektywnościowych.
  • Realizacja przeglądów energetycznych zgodnie z wymaganiami  normy ISO 50001.
  • Prowadzenie analiz energetycznych dla konwencjonalnych i odnawialnych źródeł wytwórczych.

 

kierownik: mgr inż. Michał Kwieciński
e-mail: mkwiecinski@cuprum.wroc.pl
tel.: (71) 78 12 404

 

MPP_2016 Laur Innowacyjności 2015 DGC Medal Polskiej Przedsiebiorczości 2014 Certyfikat Dynamiczna Firma Gazela Biznesu 2012 AAA Gazele Biznesu Pollab Logo 4 Stowarzyszenie KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000 POLSKIE FORUM ISO 9000 PCA

© Copyright 2010 by KGHM Cuprum Centrum Badawczo- Rozwojowe

KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław
tel. 071/781-22-01
fax. 071/344-35-36
e-mail: kghm@cuprum.wroc.pl