Zakład Mechaniki Górotworu

 

Oferta usług obejmuje:

  • prowadzenie badań i wykonywanie analiz numerycznych w aspekcie zagrożeń geomechanicznych generowanych w różnych warunkach geologiczno-górniczych eksploatacji podziemnej
  • modelowanie komputerowe pracy górotworu w otoczeniu wyrobisk górniczych i frontów eksploatacyjnych
  • analizy i prognozy numeryczne stanu naprężeń i przemieszczeń w górotworze w aspekcie zagrożenia wstrząsami górotworu i zawałami
  • pomiary, analizy i prognozy sejsmiczne dotyczące wpływów bezpośrednich i pośrednich od prowadzonej eksploatacji złoża na powierzchnię terenu i budowle podziemne, badania dołowe z zakresu geofizyki górniczej
  • modelowanie numeryczne i opracowywanie oprogramowań użytkowych oraz baz danych, w zakresie zagrożeń generowanych przez eksploatację podziemną i odkrywkową
  • analizy numeryczne w zakresie analiz stateczności skarp zboczy;
  • analizy teoretyczne oraz badania związane z oceną ryzyka funkcjonowania składowisk odpadów przemysłowych
  • prowadzenie dołowych i powierzchniowych pomiarów sejsmicznychkierownik: prof. dr hab. inż. Witold Pytel
e-mail: w.pytel@cuprum.wroc.pl
tel.: (71) 78 12 403

 

 

 

MPP_2016 Laur Innowacyjności 2015 DGC Medal Polskiej Przedsiebiorczości 2014 Certyfikat Dynamiczna Firma Gazela Biznesu 2012 AAA Gazele Biznesu Pollab Logo 4 Stowarzyszenie KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000 POLSKIE FORUM ISO 9000 PCA

© Copyright 2010 by KGHM Cuprum Centrum Badawczo- Rozwojowe

KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław
tel. 071/781-22-01
fax. 071/344-35-36
e-mail: kghm@cuprum.wroc.pl