Zakład Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Ochrona Środowiska

 • opracowanie wszelkiego rodzaju dokumentacji z zakresu ochrony środowiska (raporty o oddziaływaniu, wnioski o udzielenie pozwoleń sektorowych i zintegrowanych, przeglądy ekologiczne instalacji, instrukcje eksploatacji składowisk, operaty wodno-prawne, itp.) oraz prowadzenie uzgodnień z właściwymi organami administracji
 • inwentaryzacje stanu wyjściowego środowiska na terenach planowanych inwestycji i okresowe inwentaryzacje kontrolne
 • opracowanie i wdrażanie systemów monitoringu środowiska - projekty sieci i badania
 • badania terenów zdegradowanych i dobór metod ich rekultywacji
 • opracowywanie koncepcji i projektów zamknięcia oraz rekultywacji składowisk
 • opracowywanie i przeglądy dokumentacji dla zakładów dużego ryzyka (ZDR) - raporty o bezpieczeństwie i wewnętrzne plany operacyjno-ratownicze
 • przygotowywanie i edycja wydawnictw oraz multimedialnych prezentacji techniczno-ekologicznych
 • wykonywanie badań, analiz i ekspertyz z zakresu ochrony środowiska i prawa środowiskowego
 • opracowywanie i wdrażanie technologii zagospodarowania odpadów przemysłowych,
 • badania jakości gleb, roślinności i produktów rolniczych
 • opracowywanie i wdrażanie koncepcji gospodarki rolnej na terenach oddziaływań przemysłowych

Przeróbka rud

 • studia wykonalności zakładów wzbogacania
 • badania, analizy oraz ekspertyzy instalacji i zakładów wzbogacania
 • opracowywanie sposobów minimalizacji strat składników użytecznych w procesie przeróbki i poprawy jakości produktów końcowych
 • badania w celu zwiększenia efektywności techniczno-ekonomicznej zakładów wzbogacania
 • opracowanie i wdrażanie systemów PEI (systemy poprawy efektywności pracy zakładów wzbogacania przez informację)  


kierownik: dr Aleksandra Potulska
e-mail: a.potulska@cuprum.wroc.pl
tel. (71) 78 12 204

 

MPP_2016 Laur Innowacyjności 2015 DGC Medal Polskiej Przedsiebiorczości 2014 Certyfikat Dynamiczna Firma Gazela Biznesu 2012 AAA Gazele Biznesu Pollab Logo 4 Stowarzyszenie KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000 POLSKIE FORUM ISO 9000 PCA

© Copyright 2010 by KGHM Cuprum Centrum Badawczo- Rozwojowe

KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław
tel. 071/781-22-01
fax. 071/344-35-36
e-mail: kghm@cuprum.wroc.pl