Zakład Inżynierii Mechanicznej

Oferta usług:

 • prowadzenie badań w zakresie:
  • eksploatacji maszyn i urządzeń górniczych
  • eksploatacji napędów i instalacji elektrycznych
 • prowadzenie prac rozwojowych w zakresie wprowadzania nowych rozwiązań z dziedziny mechaniki i elektrotechniki w przemyśle górniczym
 • rozwiązywanie zagadnień inżynieryjnych dla technologii eksploatacji złóż, przeróbki rud i hutnictwa w zakresie:
  • układów mechanizacyjnych
  • napędów hydraulicznych i pneumatycznych
  • urządzeń transportowych i przeładowczych
  • maszyn górniczych podstawowych i pomocniczych
  • obudów górniczych
  • sieci wodnych i instalacji przemysłowych
  • urządzeń i napędów elektrycznych średniego i niskiego napięcia
  • wyposażenia elektrycznego przemysłowych ciągów technologicznych
  • pomiarów zdalnej kontroli, telemechaniki sterowania, przetwarzania i monitorowania, identyfikacji obiektów, symulacji i optymalizacji procesów
  • automatyzacji procesów przeróbki rudy
  • gospodarki elektroenergetycznej, kompensacji mocy biernej i filtracji wyższych harmonicznych napięć
  • ochrony przeciwporażeniowej w sieciach i urządzeniach elektroenergetycznych wysokiego i niskiego napięcia
  • innych zagadnień dotyczących mechanizacji i elektrotechniki przemysłowej
 • wykonywanie projektów technicznych:
  • układów mechanicznych
  • instalacji rurowo-pompowych
  • zasilania urządzeń elektrycznych, sieci i instalacji elektrycznych średniego i niskiego napięcia, zabezpieczeń oraz układów sterowania
 • wykonywanie obliczeń:
  • wytrzymałościowych konstrukcji stalowych
  • parametrów zwarciowych sieci średniego napięcia
 • sporządzanie opinii i ekspertyz dotyczących stanu technicznego i funkcjonowania urządzeń mechanicznych w górnictwie
 • wykonywanie analiz techniczno-ekonomicznych nowych rozwiązań technologicznych oraz przedsięwzięć inwestycyjnych
 • wykonywanie badań i oceny wyrobów w ramach procedury dopuszczenia do stosowania w zakładach górniczych


kierownik: dr inż. Leszek Ziętkowski
e-mail: l.zietkowski@cuprum.wroc.pl
tel.: (71) 78 12 399

 

MPP_2016 Laur Innowacyjności 2015 DGC Medal Polskiej Przedsiebiorczości 2014 Certyfikat Dynamiczna Firma Gazela Biznesu 2012 AAA Gazele Biznesu Pollab Logo 4 Stowarzyszenie KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000 POLSKIE FORUM ISO 9000 PCA

© Copyright 2010 by KGHM Cuprum Centrum Badawczo- Rozwojowe

KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław
tel. 071/781-22-01
fax. 071/344-35-36
e-mail: kghm@cuprum.wroc.pl