Zakład Górnictwa

Zakres działalności zakładu obejmuje:

 

 • wykonywanie projektów technicznych budowy nowych oraz modernizacji i rozbudowy istniejących zakładów górniczych
 • wykonywanie opinii i ekspertyz dotyczących eksploatacji złóż
 • prowadzenie analiz geomechanicznych w aspekcie zagrożeń od ciśnienia górotworu
 • modelowanie pracy górotworu w otoczeniu wyrobisk górniczych i frontów eksploatacyjnych
 • badania, oceny i prognozy stanu zagrożenia wstrząsami górotworu i tąpaniami
 • wykonywanie projektów restrukturyzacji górnictwa
 • rozwiązywanie problemów technicznych i technologicznych w złożonych warunkach geologiczno-górniczych
 • opracowywanie baz danych parametrów charakteryzujących pracę górotworu
 • nowelizację przepisów górniczych
 • ekonomikę działalności górniczej
 • problematykę organizacji pracy w górnictwie 
 • zagadnienia bezpieczeństwa w górnictwie
 • technikę strzałową
 • zagadnienia związane z przewietrzaniem kopalń oraz poszczególnych rejonów eksploatacyjnych i przygotowawczych
 • zagadnienia związane z poprawą warunków klimatycznych w zagrożonych termicznie rejonach kopalń, a zwłaszcza na indywidualnych stanowiskach pracy
 • oceny warunków wentylacyjno-klimatycznych w wyrobiskach górniczych wraz z oceną ich wpływu na organizm pracowników
 • oceny stanu zagrożenia metanowego i innymi gazami uwalnianymi z górotworu
 • oceny stanu zagrożenia pyłowego w procesie technologicznym wydobycia rudy miedzi i innych kopalin oraz metody ich zwalczania
 • opracowanie symulacyjnych programów obliczeniowych sieci wentylacyjnych
 • projektowanie, wykonywanie i dostawa górniczych urządzeń klimatyzacyjnych oraz stanowiskowych kabin klimatyzowanych

 

W ramach zakładu funkcjonuje Laboratorium Zagrożeń Pyłowo-Gazowych i Klimatycznych.

Uprawnienia

 

kierownik: mgr inż. Rafał Dębkowski
e-mail: r.debkowski@cuprum.wroc.pl
tel.: (71) 78-12-358

 

 

MPP_2016 Laur Innowacyjności 2015 DGC Medal Polskiej Przedsiebiorczości 2014 Certyfikat Dynamiczna Firma Gazela Biznesu 2012 AAA Gazele Biznesu Pollab Logo 4 Stowarzyszenie KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000 POLSKIE FORUM ISO 9000 PCA

© Copyright 2010 by KGHM Cuprum Centrum Badawczo- Rozwojowe

KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław
tel. 071/781-22-01
fax. 071/344-35-36
e-mail: kghm@cuprum.wroc.pl