Zakład Geodezji

Oferta usług:

W zakresie miernictwa górniczego:

 • pomiary deformacji obiektów oraz terenu w warunkach wpływów eksploatacji górniczej
 • pomiary geometrii urządzeń wyciągowych i wież szybowych
 • analizy i interpretacje wyników pomiarów własnych i zleconych

 

W zakresie geodezji i kartografii:

 • pomiary sytuacyjno-wysokościowe
 • geodezyjna obsługa inwestycji
 • pomiary realizacyjne
 • pomiary odkształceń i przemieszczeń obiektów
 • mapy do celów projektowych
 • podziały i rozgraniczenia nieruchomości
 • pomiary przy użyciu technologii GPS
 • opracowania geodezyjno-kartograficzne
 • opracowania numeryczne GIS/CAD


kierownik: mgr inż. Krzysztof Siręga
e-mail: k.sirega@cuprum.wroc.pl
tel.: (76) 749 39 38

 

MPP_2016 Laur Innowacyjności 2015 DGC Medal Polskiej Przedsiebiorczości 2014 Certyfikat Dynamiczna Firma Gazela Biznesu 2012 AAA Gazele Biznesu Pollab Logo 4 Stowarzyszenie KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000 POLSKIE FORUM ISO 9000 PCA

© Copyright 2010 by KGHM Cuprum Centrum Badawczo- Rozwojowe

KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław
tel. 071/781-22-01
fax. 071/344-35-36
e-mail: kghm@cuprum.wroc.pl