Zakład Budownictwa Przemysłowego i Badań Materiałowych

Działalność projektowa:

 • Projektowanie obudów i wyposażenia szybów i innych dołowych obiektów górniczych kopalń oraz innych, specjalistycznych obiektów górniczych infrastruktury na- i podziemnej.
 • Projektowanie obiektów przemysłowych na powierzchni, powiązanych funkcjonalnie z obiektami szybowymi.
 • Projektowanie przebudowy istniejących obiektów budownictwa podziemnego wraz z przynależną infrastrukturą.
 • Projektowanie tuneli.
 • Projektowanie likwidacji szybów oraz infrastruktury powierzchniowej i podziemnej.
 • Projekty zabezpieczania i naprawy obudów funkcjonujących szybów i szybików oraz konstrukcji innych obiektów górniczych kopalń.
 • Opracowanie metod stabilizacji i uszczelniania górotworu z zastosowaniem technik iniekcyjnych.
 • Projekty techniczne konsolidacji górotworu techniką mrożeniową wraz metodyką kontroli rozwoju płaszcza mrożeniowego.
 • Projektowanie nawierzchni dróg w wyrobiskach kopalnianych.
 • Projekty adaptacji istniejących obiektów przemysłowych do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.
 • Projekty technologiczne, kosztorysy oraz harmonogramy prac związanych z wykonywaniem projektów w wyszczególnionym zakresie działalności Zakładu.

Działalność naukowa:

 • Opracowywanie nowych technologii głębienia szybów.
 • Implementacja światowych rozwiązań w budownictwie górniczym dla potrzeb realizacji bieżących prac projektowych.
 • Badania (ekspertyzy) stanu technicznego konstrukcji obiektów budownictwa górniczego w tym w szczególności: obudów szybów, tuneli, zbiorników retencyjnych i podsadzkowych, lunet podsadzkowych, kanałów wentylacyjnych itp.
 • Opracowywanie nowych technologii podsadzkowych, wykorzystujących odpady górnicze, hutnicze oraz z procesów przeróbki rud.
 • Optymalizacja procesów przygotowania górotworu dla potrzeb wykonywania obiektów w trudnych warunkach geologiczno-hydrogeologicznych.
 • Badania oraz analizy techniczne pod kątem określania klas stropów i spągów oraz klasyfikacji przestrzeni złoża do określonych stopni zagrożenia tąpaniami.
 • Badania oraz analizy (w tym analizy geomechaniczne) konstrukcji obiektów budownictwa podziemnego pod kątem profilaktyki zapobiegającej występowaniu uszkodzeń oraz opracowywania optymalnych metod napraw oraz wzmocnień.

Działalność laboratoryjna i badawcza:

 • Badania własności fizycznych oraz wytrzymałościowych skał, gruntów, betonów, betonogruntów, odpadów przemysłowych, tworzyw sztucznych i mineralnych, materiałów podsadzkowych, stali, żeliwa.
 • Wyznaczanie kryteriów niszczenia skał i ocena ich skłonności do tąpań.
 • Badania własności termicznych skał i gruntów.
 • Badania własności reologicznych skał i wyznaczenie modeli reologicznych dla poszczególnych typów skał.
 • Badania stanu kotwi mocujących zbrojenie w konstrukcjach betonowych, żelbetowych oraz murowych.
 • Badania modelowe zachowania się filarów skalnych w warunkach obciążeń statycznych i dynamicznych.
 • Monitoring zachowania się obudów oraz wyrobisk.
 • Badania stanu technicznego rurociągów przemysłowych.
 • Badania defektoskopowe struktur materiałowych metalicznych.
 • Badania georadarowe konstrukcji monolitycznych.
 • Badania wideoskopowe struktur materiałowych.
 • Badania metodami nieniszczącymi stanu technicznego konstrukcji murowych, betonowych, żelbetowych, oraz mieszanych, w tym stalowych, żeliwnych itp.
 • Pomiary naprężeń „in situ" w konstrukcjach inżynierskich z wykorzystaniem tensometrii oporowej.
 • Pomiar metodami nieniszczącymi grubości elementów jednostronnie dostępnych.

 

kierownik: Sławomir Fabich
e-mail: s.fabich@cuprum.wroc.pl
tel.: (71) 78-12-355, kom. +48 605 632 612

MPP_2016 Laur Innowacyjności 2015 DGC Medal Polskiej Przedsiebiorczości 2014 Certyfikat Dynamiczna Firma Gazela Biznesu 2012 AAA Gazele Biznesu Pollab Logo 4 Stowarzyszenie KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000 POLSKIE FORUM ISO 9000 PCA

© Copyright 2010 by KGHM Cuprum Centrum Badawczo- Rozwojowe

KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław
tel. 071/781-22-01
fax. 071/344-35-36
e-mail: kghm@cuprum.wroc.pl