Zakład Budownictwa Podziemnego i Badań Materiałowych

Działalność projektowa:

  • Projektowanie obudów i wyposażenia szybów i innych dołowych obiektów górniczych kopalń oraz innych, specjalistycznych obiektów górniczych infrastruktury na- i podziemnej.
  • Projektowanie obiektów przemysłowych na powierzchni, powiązanych funkcjonalnie z obiektami szybowymi.
  • Projektowanie przebudowy istniejących obiektów budownictwa podziemnego wraz z przynależną infrastrukturą.
  • Projektowanie tuneli.
  • Projektowanie likwidacji szybów oraz infrastruktury powierzchniowej i podziemnej.
  • Projekty zabezpieczania i naprawy obudów funkcjonujących szybów i szybików oraz konstrukcji innych obiektów górniczych kopalń.
  • Opracowanie metod stabilizacji i uszczelniania górotworu z zastosowaniem technik iniekcyjnych.
  • Projekty techniczne konsolidacji górotworu techniką mrożeniową wraz metodyką kontroli rozwoju płaszcza mrożeniowego.
  • Projektowanie nawierzchni dróg w wyrobiskach kopalnianych.
  • Projekty adaptacji istniejących obiektów przemysłowych do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.
  • Projekty technologiczne, kosztorysy oraz harmonogramy prac związanych z wykonywaniem projektów w wyszczególnionym zakresie działalności Zakładu.

Działalność naukowa:

  • Opracowywanie nowych technologii głębienia szybów.
  • Implementacja światowych rozwiązań w budownictwie górniczym dla potrzeb realizacji bieżących prac projektowych.
  • Badania (ekspertyzy) stanu technicznego konstrukcji obiektów budownictwa górniczego w tym w szczególności: obudów szybów, tuneli, zbiorników retencyjnych i podsadzkowych, lunet podsadzkowych, kanałów wentylacyjnych itp.
  • Opracowywanie nowych technologii podsadzkowych, wykorzystujących odpady górnicze, hutnicze oraz z procesów przeróbki rud.
  • Optymalizacja procesów przygotowania górotworu dla potrzeb wykonywania obiektów w trudnych warunkach geologiczno-hydrogeologicznych.
  • Badania oraz analizy techniczne pod kątem określania klas stropów i spągów oraz klasyfikacji przestrzeni złoża do określonych stopni zagrożenia tąpaniami.
  • Badania oraz analizy (w tym analizy geomechaniczne) konstrukcji obiektów budownictwa podziemnego pod kątem profilaktyki zapobiegającej występowaniu uszkodzeń oraz opracowywania optymalnych metod napraw oraz wzmocnień.

Działalność laboratoryjna i badawcza:

  • Badania własności fizycznych oraz wytrzymałościowych skał, gruntów, betonów, betonogruntów, odpadów przemysłowych, tworzyw sztucznych i mineralnych, materiałów podsadzkowych, stali, żeliwa.
  • Wyznaczanie kryteriów niszczenia skał i ocena ich skłonności do tąpań.
  • Badania własności termicznych skał i gruntów.
  • Badania własności reologicznych skał i wyznaczenie modeli reologicznych dla poszczególnych typów skał.
  • Badania stanu kotwi mocujących zbrojenie w konstrukcjach betonowych, żelbetowych oraz murowych.
  • Badania modelowe zachowania się filarów skalnych w warunkach obciążeń statycznych i dynamicznych.
  • Monitoring zachowania się obudów oraz wyrobisk.
  • Badania stanu technicznego rurociągów przemysłowych.
  • Badania defektoskopowe struktur materiałowych metalicznych.
  • Badania georadarowe konstrukcji monolitycznych.
  • Badania wideoskopowe struktur materiałowych.
  • Badania metodami nieniszczącymi stanu technicznego konstrukcji murowych, betonowych, żelbetowych, oraz mieszanych, w tym stalowych, żeliwnych itp.
  • Pomiary naprężeń „in situ" w konstrukcjach inżynierskich z wykorzystaniem tensometrii oporowej.
  • Pomiar metodami nieniszczącymi grubości elementów jednostronnie dostępnych.

 

kierownik: Sławomir Fabich
e-mail: s.fabich@cuprum.wroc.pl
tel.: (71) 78-12-355, kom. +48 605 632 612

MPP_2016 Laur Innowacyjności 2015 DGC Medal Polskiej Przedsiebiorczości 2014 Certyfikat Dynamiczna Firma Gazela Biznesu 2012 AAA Gazele Biznesu Pollab Logo 4 Stowarzyszenie KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000 POLSKIE FORUM ISO 9000 PCA

© Copyright 2010 by KGHM Cuprum Centrum Badawczo- Rozwojowe

KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław
tel. 071/781-22-01
fax. 071/344-35-36
e-mail: kghm@cuprum.wroc.pl