Wydarzenia

KONFERENCJA "POLITYKA SUROWCOWA W PERSPEKTYWIE NOWYCH INICJATYW I PROGRAMÓW", Wrocław, Cuprum Novum, 29.10.2015 r.

PROGRAM KONFERENCJI

Prezentacje:

Materiały dodatkowe:

 

DEBATA „POLITYKA SUROWCOWA PAŃSTWA A ROZWÓJ GOSPODARKI POLSKI”, Katowice, Śląski Urząd Wojewódzki, 29.06.2015 r.

 

Dnia 29 czerwca 2015 r. w Katowicach odbyła się debata, która stanowiła kontynuację tematyki podejmowanej na organizowanych dotychczas konferencjach o polityce surowcowej Polski. Spotkanie podejmowało także dyskusję w odniesieniu do raportu pod redakcją Prof. J. Hausnera pt. „Polityka surowcowa Polski – rzecz o tym czego nie ma a jest bardzo potrzebne”. Celem narady było przedstawienie postulatów oraz oczekiwań sektora wydobywczego surowców nieenergetycznych w odniesieniu do działań podejmowanych przez stronę rządową.

PROGRAM DEBATY

Prezentacje:

SPRAWOZDANIE


SEMINARIUM „PROBLEMY SEKTORA NIEENERGETYCZNYCH SUROWCÓW MINERALNYCH W POLSCE", Warszawa, 1.04.2015 r.

Z inicjatywy Polskiej Platformy Technologicznej Surowców Mineralnych dnia 1 kwietnia 2015 r. w Warszawie zorganizowano seminarium poświęcone „Problemom sektora nieenergetycznych surowców mineralnych w Polsce". Spotkanie przeprowadzono w nawiązaniu do prac Ministerstwa Gospodarki w obszarze „Planu Działań na rzecz bezpieczeństwa Polski w zakresie surowców nieenergetycznych". Współorganizatorem spotkania było Ministerstwo Gospodarki, a partnerami wspierającymi: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Dolnośląski Klaster Surowcowy, Związek Pracodawców Polska Miedź, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Instytut Autostrada Technologii i Innowacji.

Do udziału w seminarium zaproszono ekspertów, których zadaniem było podsumowanie dotychczasowej wiedzy na tematy, które w Założeniach do Planu Działań, Ministerstwo Gospodarki uznało za wymagające przeprowadzenia analiz.

PROGRAM SEMINARIUM

Prezentacje:

SPRAWOZDANIE


KONFERENCJA „BEZPIECZEŃSTWO SUROWCOWE POLSKI", Warszawa, 10.10.2013 r.

W dniu 10 października 2013 r. w siedzibie Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego, przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie, odbyła się jednodniowa konferencja pt. „Bezpieczeństwo surowcowe Polski". Organizatorami byli Polska Platforma Technologiczna Surowców Mineralnych oraz PIGPIB. Patronat nad obradami objął wiceprezes Rady Ministrów, minister gospodarki Janusz Piechociński.

Celem spotkania była wymiana poglądów odnośnie bezpieczeństwa surowcowego Polski, w związku z prowadzonymi od 2008 r. na szczeblu Unii Europejskiej intensywnymi działaniami w zakresie polityki surowcowej, a zwłaszcza dostępności do złóż surowców metalicznych, chemicznych i skalnych, a także innych surowców przemysłowych.

PROGRAM KONFERENCJI

Prezentacje:

SPRAWOZDANIE

 

 

MPP_2016 Laur Innowacyjności 2015 DGC Medal Polskiej Przedsiebiorczości 2014 Certyfikat Dynamiczna Firma Gazela Biznesu 2012 AAA Gazele Biznesu Pollab Logo 4 Stowarzyszenie KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000 POLSKIE FORUM ISO 9000 PCA

© Copyright 2010 by KGHM Cuprum Centrum Badawczo- Rozwojowe

KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław
tel. 071/781-22-01
fax. 071/344-35-36
e-mail: kghm@cuprum.wroc.pl