Wskazówki dla autorów

Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud CUPRUM znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Artykuły publikowane w naszym czasopiśmie otrzymują 3 punkty.

Wskazówki dla autorów (plik pdf do pobrania)

Formatka artykułu (plik word do pobrania)

Oświadczenie autora (plik pdf do pobrania)

MPP_2016 Laur Innowacyjności 2015 DGC Medal Polskiej Przedsiebiorczości 2014 Certyfikat Dynamiczna Firma Gazela Biznesu 2012 AAA Gazele Biznesu Pollab Logo 4 Stowarzyszenie KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000 POLSKIE FORUM ISO 9000 PCA

© Copyright 2010 by KGHM Cuprum Centrum Badawczo- Rozwojowe

KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław
tel. 071/781-22-01
fax. 071/344-35-36
e-mail: kghm@cuprum.wroc.pl