Uprawnienia

KGHM CUPRUM CBR posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę z dużym doświadczeniem zawodowym. Nasi pracownicy posiadają specjalistyczne uprawnienia z zakresu oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, ochrony powierzchni ziemi, ochrony wód, ochrony powietrza, geologii  i hydrogeologii. Wielu naszych specjalistów posiada uprawnienia rzeczoznawcy nadane przez Wyższy Urząd Górniczy, m.in. w zakresie:

  • określania klasy stropu i spągu złoża rud miedzi w podziemnych zakładach wydobywających rudy miedzi dla celów związanych z zaliczaniem złoża do odpowiednich stopni zagrożenia tąpaniami,

  • rozwiązań technicznych poprzedzających wprowadzenie nowych systemów eksploatacji rud miedzi, cynku i ołowiu lub odmian tych systemów,

  • określania aktualnego i przewidywanego stanu zagrożenia tąpaniami złoża (pokładu) lub jego części z uwzględnieniem warunków geologiczno-górniczych, właściwości geomechanicznych pokładu oraz badania skał stropowych dla celów związanych z zaliczaniem złoża i pokładu do odpowiednich stopni zagrożenia tąpaniami,

  • doboru obudowy kotwowej na podstawie wyznaczonych własności geomechanicznych skał oraz klas stropu dla potrzeb doboru tej obudowy w zakładach górniczych wydobywających rudy miedzi,

  • określania aktualnego i przewidywanego stanu zagrożenia metanowego złoża lub jego części z uwzględnieniem wyników pomiarów metanowości dla celów związanych z zaliczaniem złoża do odpowiednich kategorii zagrożenia metanowego,

  • określania prognozy metanowości bezwzględnej wyrobisk wybierkowych i korytarzowych w nierozpoznanych częściach złoża,

  • odbioru komór paliw, stałych komór napełniania zbiorników maszyn, komór środków smarnych oraz maszyn do transportu paliw i środków smarnych oraz napełniania nimi innych maszyn i urządzeń pod kątem wyposażenia ich w stałą, samoczynnie uruchamianą instalację gaśniczą,

  • wydawania opinii w zakresie doboru obudowy szybów i wlotów do szybów, wykonanego przez kierownika działu robót górniczych.

 

MPP_2016 Laur Innowacyjności 2015 DGC Medal Polskiej Przedsiebiorczości 2014 Certyfikat Dynamiczna Firma Gazela Biznesu 2012 AAA Gazele Biznesu Pollab Logo 4 Stowarzyszenie KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000 POLSKIE FORUM ISO 9000 PCA

© Copyright 2010 by KGHM Cuprum Centrum Badawczo- Rozwojowe

KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław
tel. 071/781-22-01
fax. 071/344-35-36
e-mail: kghm@cuprum.wroc.pl