Referencje

Spółka istnieje na rynku 50 lat. KGHM CUPRUM jest autorem dokumentacji badawczej i projektowej dla Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM). Nasi specjaliści zaprojektowali zintegrowany okręg przemysłowy z własnym systemem infrastruktury technicznej, w tym cztery kopalnie miedzi: Lubin, Polkowice, Rudna i Sieroszowice, z obiektami towarzyszącymi takimi jak zbiorniki odpadów flotacyjnych, bazy transportu samochodowego i kolejowego oraz wiele innych obiektów. Nadal realizujemy prace badawcze i rozwojowe większości przedsięwzięć inwestycyjnych KGHM Polska Miedź S.A. związanych z  podstawowym ciągiem technologicznym.

Górnictwo rud metali nieżelaznych:

 • Projekty czterech kopalń miedzi w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym obejmujące: szyby, oddziały wydobywcze, systemy wentylacji, system odwadniania, zakłady przeróbcze, budynki administracyjno-socjalne.

 • Projekt kopalni miedzi i zakładu wzbogacania rud w Wushan.

 • Studium techniczno-ekonomicznej eksploatacji złoża miedzi Dongnan - Korea Północna.

 • Projekt wielobranżowy zespołu szybów dla kopalni miedzi Konkola w Zambii.

 • Projekt i oddanie do eksploatacji kopalni cynku i ołowiu w Quilinchang w Chinach.

 • Projekt kopalni cynku i ołowiu w Nakhlak w Iranie.

Górnictwo soli:

Dla Kopalni Soli „Wieliczka":

 • zabezpieczanie średniowiecznych wyrobisk i szybów, w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego,

 • projekt rekonstrukcji szybu "Regis",

 • projekt prac eksploatacyjnych w celu rekonstrukcji kaplicy św. Jana.

 

Górnictwo węgla kamiennego:

 • Projekt wzorcowego oddziału eksploatacyjnego dla kopalni "Czeczott"

 • Rozwój nowej generacji oponowych pojazdów samojezdnych dla kopalni "Staszic"

 • Projekt rekonstrukcji szybu "Jerzy" oraz projekt techniczny głębienia szybu "Kopernik" dla kopalni "Victoria"

 

Budownictwo podziemne:

 • projekty tuneli w Iranie i Algierii

 • badania obudowy tubingowej oraz parametrów fizyko-mechanicznych gruntu w tunelu B-16 Metra w Warszawie.

 

Geologia

Analizy geologiczne i ocena zasobów dla:

 • złoża rudy miedzi w prowincji San Shi Tang in Xinghai, Chiny

 • projektu Cupey (Kuba) dotyczący złoże laterytu niklowo-kobaltowego w okręgu Moa.

 • złoża miedzi Kolwezi w Demokratycznej Republice Konga.

 • złoża miedzi Mufulira w Zambii.

 • złoża miedzi Issougrid w Antyatlas, Moroko.

 • projektu Chapada w Brazylii, dotyczącego złoże Cu-Au w prowincji Goias.

 • złoża Cu-Au Guelb Moghrein w Mauretanii.

 • złoża Cu-Zn Recsk i złoża uranu Mecsek z mineralizacją Cu-Ag, Węgry.

 • złoża rudy miedzi Moldova Nova oraz złoża Mo-Au Certej w Rumunii,

 • złoża Re-Mo Playter w Kanadzie,

 • złóż miedzi Michiqiullay i Torromocho w Peru.

 

Ochrona Środowiska

 • projekt wykonania i eksploatacji składowiska odpadów flotacyjnych „Żelazny Most",
  w którym dotychczas zdeponowano 375 mln m3 odpadów,

 • metody i plany usprawnienia stref ochronnych wokół kopalni i hut,

 • system monitoringu środowiska dla obiektów składowania odpadów,

 • ocena cyklu życia odnośnie zarządzania odpadami w przemyśle wydobywczym rud miedzi,

 • ocena wpływu obiektów przemysłowych (kopalnie, huty) na środowisko,

 • programy rekultywacji obszarów poprzemysłowych, m.in. rekultywacja obszarów zdegradowanych działalnością górniczą na terenie Gminy Mirsk oraz utworzenie ścieżki turystycznej „Śladami dawnego górnictwa kruszców",

 • program zarządzania odpadami w przemyśle miedziowym,

 • analiza możliwości uprawy roślin energetycznych na terenach przylegających do Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. i dobór gatunków, w celu produkcji biomasy do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz bioremediacji metali ciężkich

 • opracowanie nowej technologii przerobu piaskowcowo-węglanowych rud miedzi
  w KGHM Polska Miedź S.A.

 

MPP_2016 Laur Innowacyjności 2015 DGC Medal Polskiej Przedsiebiorczości 2014 Certyfikat Dynamiczna Firma Gazela Biznesu 2012 AAA Gazele Biznesu Pollab Logo 4 Stowarzyszenie KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000 POLSKIE FORUM ISO 9000 PCA

© Copyright 2010 by KGHM Cuprum Centrum Badawczo- Rozwojowe

KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław
tel. 071/781-22-01
fax. 071/344-35-36
e-mail: kghm@cuprum.wroc.pl