Przetargi

1.

Informacja o wyborze wykonawcy (pdf.)

Zapytanie ofertowe, w ramach którego przedmiotem zamówienia będzie Zakup  i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu. "Virtual Mine - as a modeling tool for Wider Society Learning" finansowanego przez EIT RawMaterials GmbH

 

Termin składania ofert: 30 marca 2018 r. do końca dnia (tj. do godz. 24:00)

Zapytanie ofertowe (pdf.)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy -plik doc.2.

Informacja o wyborze wykonawcy (pdf.)

Zapytanie ofertowe, w ramach którego przedmiotem zamówienia będzie Zakup oprogramowania do fotogrametrycznej analizy fragmentacji  urobku w ramach realizacji projektu. „Projektowanie metryk strzałowych z wykorzystaniem narzędzia komputerowego opracowanego dla warunków górniczo-geologicznych kopalń rud miedzi LGOM" dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i KGHM Polska Miedź S.A., w ramach przedsięwzięcia CuBR.


Termin składania ofert: 6 marca 2018 r. do godz. 14:00

Zapytanie ofertowe (pdf.)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy -plik doc.


Information on the selection of the contractor (pdf.)

Request for proposal, under which the subject of the contract will be Image based fragmentation analysisi software in the fromework of the project " Desing of blasting dokumentation with the use software developed for the mining and geologic conditions of the copper ore mines od LGOM", co-financed by the National center for research and Development and KGHM Polska Miedź S.A. as part of the CuBR vanture

 

We expect your offer unitl 6 March 2018 at 14.00.

Request for proposal (pdf.)

Attachment No.1 - Bid Form -plik doc.

 


3.

Informacja o wyborze wykonawcy (pdf.)

Zapytanie ofertowe, w ramach którego przedmiotem zamówienia będzie praca w projekcie badawczym pt. „Innowacyjne metody udostępniania głębokich złóż rud miedzi" (Projekt o akronimie I-MORE) w zakresie „Przeprowadzenia badań pod katem oceny skuteczności zastosowania dodatkowego uszczelnienia złączy poziomych odudowy tubingowej z wykorzystaniem uszczelek wykonanych z tworzywa o właściwościach pęczniejących przy kontakcie z wodą", dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Spółkę Akcyjną KGHM Polska Miedź w ramach Przedsięwzięcia CuBR.

 

Termin składania ofert: 6 lutego 2018 r. do godz. 13:00

Zapytanie ofertowe (pdf.)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy -plik doc.

 


4.

Informacja o wyborze wykonawcy (pdf.)

Zapytanie ofertowe, w ramach którego przedmiotem zamówienia będzie praca w projekcie badawczym pt. „Innowacyjne metody udostępniania głębokich złóż rud miedzi" (Projekt o akronimie I-MORE) w zakresie „Opracowania koncepcji technologicznej głębienia szybu w strefie mrożonej z wykorzystaniem kombajnu szybowego umożliwiającego mechaniczne urabianie skał w całym mrożonym profilu (w tym zamrożonym, zwięzłym górotworze retu oraz środkowego pstrego piaskowca", dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Spółkę Akcyjną KGHM Polska Miedź w ramach Przedsięwzięcia CuBR.


Termin składania ofert: 31 stycznia 2018 r. do godz. 13:00

Informacja o zmianie warunków kryteriów zapytania ofertowego (pdf.)

Aktualne zapytanie ofertowe (pdf.)

Aktualny Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy -plik doc.


Zapytanie ofertowe (pdf.)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy -plik doc.

 


5.

Informacja o wyborze wykonawcy (pdf.)

Zapytanie ofertowe, w ramach którego przedmiotem zamówienia będzie Usługa w zakresie badań wytrzymałościowych skał złożonych w prawdziwie trójosiowym stanie naprężenia, w ramach realizacji projektu pt. „Projektowanie metryk strzałowych z wykorzystaniem narzędzia komputerowego opracowanego dla warunków górniczo-geologicznych kopalń rud miedzi LGOM" dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Spółkę Akcyjną KGHM Polska Miedź w ramach Przedsięwzięcia CuBR.


Termin składania ofert: 15 grudnia 2017 r. do godz. 14:00

Zapytanie ofertowe (pdf.)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy -plik doc.

Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku zaległosci podatkowych i zaległości w płaceniu skladek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne - plik doc.

 


6.

KGHM CUPRUM sp z.o.o –CBR zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu dotyczącym opracowania Księgi Identyfikacji Wizualnej oraz stworzenia serwisu www dla KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo- Rozwojowe.

 

Termin składania ofert: 1 września 2017 r. do godz. 12:00

Zapytanie ofertowe (pdf.)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - plik doc.

Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia (pdf.)

Załacznik nr 3 - Księga znaku cz.1 (pdf.) i cz.2 (zip.)

Załącznik nr 4 - Umowa o poufności - plik doc.

 


7.

Informacja o wyborze wykonawcy (pdf.)

Zapytanie ofertowe, w ramach którego przedmiotem zamówienia będzie, pn. Zakup ultradźwiękowego tomografu do badania struktury betonu i żelbetonu, w ramach realizacji  projektu na utrzymanie potencjału badawczego w ramach dotacji statutowej.

 

Termin składania ofert: 18 sierpnia 2017 r. do godz. 14:00

Zapytanie ofertowe (pdf.)

Formularz ofertowy  plik doc. plik (pdf.)

 


8.

Informacja dla wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (pdf.)

Zapytanie ofertowe na zatrudnienie, na podstawie „Umowy o dzieło” konsultanta w projekcie badawczym pt.: „Innowacyjne metody udostępniania głębokich złóż rud miedzi” (Projekt o akronimie I-MORE)  w zakresie realizacji poszczególnych zagadnień Etapów III – VII Zadania nr 5 projektu pt.: „Innowacyjna technologia wykonywania wyrobisk udostępniających złoże na dużych głębokościach w obszarach koncesyjnych KGHM Polska Miedź S.A.” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i KGHM Polska Miedź S.A. w ramach przedsięwzięcia CuBR.

 

Termin składania ofert: 28 lipca 2017 r. do godz. 13:00

Zapytanie ofertowe (pdf.)

Formularz ofertowy - plik doc.
9.

Informacja o wyborze wykonawcy (pdf.)

Zapytanie ofertowe, w ramach którego przedmiotem zamówienia będzie praca w projekcie badawczym pt. „Innowacyjne metody udostępniania głębokich złóż rud miedzi” (Projekt o akronimie I-MORE) w zakresie konsultacji technicznych przy realizacji Etapów III – VII Zadania nr 5 projektu pt.: „Innowacyjna technologia wykonywania wyrobisk udostępniających złoże na dużych głębokościach w obszarach koncesyjnych KGHM Polska Miedź S.A.” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i KGHM Polska Miedź S.A. w ramach przedsięwzięcia CuBR.

 

Termin składania ofert: 28 lipca 2017 r. do godz. 13:00

Zapytanie ofertowe (pdf.)

Formularz ofertowy - plik doc.

 


10.

Informacja dla wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (pdf.)

Zapytanie ofertowe, w ramach którego przedmiotem zamówienia będzie, pn. Zakup ultradźwiękowego tomografu do badania struktury betonu i żelbetonu, w ramach realizacji  projektu na utrzymanie potencjału badawczego w ramach dotacji statutowej.


Termin składania ofert: 14 lipca 2017 r. do godz. 13:00

Zapytanie ofertowe (pdf.)
Formularz ofertowy (pdf.)

Formularz ofertowy - plik doc.

 


11.

Informacja o wyborze wykonawcy (pdf.)

Zapytanie ofertowe, w ramach którego przedmiotem zamówienia będzie Zakup modułu geomechanicznego służącego do rozwiązywania układów liniowych i nieliniowych równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych przy wykorzystaniu metody elementów skończonych w wymiarach od 0D do 3D w projekcie badawczym, pt. „Innowacyjne metody udostępnienia głębokich złóż rud miedzi" dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i KGHM Polska Miedź S.A., w ramach przedsięwzięcia CuBR.


Termin składania ofert: 05 czerwca 2017 r. do godz. 13:00

Zapytanie ofertowe (pdf.)
Formularz ofertowy (pdf.)

Formularz ofertowy - plik doc.

 


12.

Informacja o wyborze wykonawcy (pdf.)

Zapytanie ofertowe, w ramach którego przedmiotem będzie Zatrudnienie, na postawie „Umowy zlecenia”, konsultanta technicznego w zakresie nowych technologii głębienia szybów w warunkach kopalń LGOM, w projekcie badawczym (Projekt o akronimie I-MORE), dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i KGHM Polska Miedź S.A., w ramach przedsięwzięcia CuBR.

Termin składania ofert:  7 kwietnia 2017 r. do godz. 13:00.

Zapytanie ofertowe (pdf.)
Formularz ofertowy (pdf.)

Formularz ofertowy - plik doc.

 


13.

Informacja o wyborze Wykonawcy (pdf.)

Zapytanie ofertowe, w ramach którego przedmiotem zamówienia będzie Przeprowadzenie zewnętrznego audytu w projekcie badawczym pt. „Innowacyjne metody udostępnienia głębokich złóż rud miedzi", dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i KGHM Polska Miedź S.A., w ramach przedsięwzięcia CuBR. 

Termin składania ofert:  22 marca 2017 r. do godz. 13:00.

Zapytanie ofertowe (pdf.)

Załącznik nr 1: FORMULARZ OFERTOWY - plik pdf.plik doc.

Pytania i odpowiedzi (pdf.)14.

Informacja o wyborze Wykonawcy (pdf.)

Zapytanie ofertowe, w ramach którego przedmiotem zamówienia będzie wybór Generalnego Wykonawcy dla zadania, pn. Budowa stanowiska badawczego do przeprowadzenia testów innowacyjnej technologii przygotowania rudy miedzi do flotacji z wykorzystaniem wysokoenergetycznych metod rozdrabniania, w projekcie badawczym, pt. „Innowacyjna technologia przygotowania rudy miedzi do flotacji z wykorzystaniem wysokoenergetycznych technik rozdrabniania”, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i KGHM Polska Miedź S.A., w ramach przedsięwzięcia CuBR.

Termin składania ofert:  5 stycznia 2017 r. do godz. 10:00

 

Umowa (pdf.)

Zapytanie ofertowe (pdf.)

Załącznik nr 1: FORMULARZ OFERTOWY - plik pdf.plik doc.

Załącznik nr 2: OŚWIADCZENIE O POTENCJALE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA - plik pdf.plik doc.

Załącznik nr 3: WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG/PRAC - plik pdf.plik doc.

 


15.

Informacja o wyborze Wykonawcy (pdf.) 

Zapytanie ofertowe, w ramach którego przedmiotem zamówienia będzie wybór Generalnego Wykonawcy dla zadania, pn. Zakup 2 zestawów pompy głębinowej ze sterownikiem i niezbędnym wyposażeniem oraz dostawa, pt. „Innowacyjne metody udostępnienia głębokich złóż rud miedzi”, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i KGHM Polska Miedź S.A., w ramach przedsięwzięcia CuBR.

Termin składania ofert:  22 grudnia 2016 r. do godz. 12:00.

Zapytanie ofertowe (pdf.)

Załącznik nr 1: FORMULARZ OFERTOWY - plik pdf.plik doc.16.

Informacja o wyborze Wykonawcy (pdf.) 

Zapytanie ofertowe, w ramach którego przedmiotem zamówienia będzie wybór Generalnego Wykonawcy dla zadania, pn. odnowienie dwóch licencji SolidWorks Standard oraz jednej licencji oprogramowania Solidworks Simulation Professional, w projekcie badawczym, pt. „Innowacyjne metody udostępnienia głębokich złóż rud miedzi” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i KGHM Polska Miedź S.A., w ramach przedsięwzięcia CuBR. Termin składania ofert: 20 grudnia 2016 r. do godz. 12:00

Umowa (pdf.)

Zapytanie ofertowe (pdf.)

Załącznik nr 1: FORMULARZ OFERTOWY - plik pdf.plik doc.17.

Informacja o wyborze Wykonawcy (pdf.) 

Zapytanie ofertowe, w ramach którego przedmiotem zamówienia będzie wybór Generalnego Wykonawcy dla zadania, pn. Zakup oprogramowania do symulacji z modułem do obliczeń termicznych wraz z dostawą, w projekcie badawczym, pt. „Innowacyjne metody udostępnienia głębokich złóż rud miedzi” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i KGHM

Polska Miedź S.A., w ramach przedsięwzięcia CuBR.
Termin składania ofert: 21 grudnia 2016 r. do godz. 12:00

Umowa (pdf.)

Zapytanie ofertowe (pdf.)

Załącznik nr 1: FORMULARZ OFERTOWY - plik pdf.plik doc.

Pytania i odpowiedzi (pdf.)18.

Informacja dla wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr 3/HIENGT/2016/USŁUGA (pdf.)

Zapytanie ofertowe, w ramach którego przedmiotem zamówienia będzie wybór Generalnego Wykonawcy dla zadania, pn.

Budowa stanowiska badawczego do przeprowadzenia testów innowacyjnej technologii przygotowania rudy miedzi do flotacji z wykorzystaniem wysokoenergetycznych metod rozdrabniania, w projekcie badawczym, pt. „Innowacyjna technologia przygotowania rudy miedzi do flotacji z wykorzystaniem wysokoenergetycznych technik rozdrabniania", dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i KGHM Polska Miedź S.A., w ramach przedsięwzięcia CuBR.

Termin składania ofert:  8 grudnia 2016 r. do godz. 12:00

Umowa (pdf.)

Zapytanie ofertowe (pdf.)

Załącznik nr 1: FORMULARZ OFERTOWY - plik pdf., plik doc.

Załącznik nr 2: OŚWIADCZENIE O POTENCJALE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA - plik pdf., plik doc.

Załącznik nr 3: WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG/PRAC - plik pdf., plik doc.

 


19.

Zapytanie ofertowe, w ramach którego przedmiotem zamówienia będzie wybór Wykonawcy dla zadania, pn.

Zakup 2 zestawów pompy głębinowej ze sterownikiem i niezbędnym wyposażeniem oraz dostawa, w projekcie badawczym, pt. „Innowacyjne metody udostępnienia głębokich złóż rud miedzi", dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Spółkę Akcyjną KGHM Polska Miedź w ramach przedsięwzięcia CuBR.

Termin składania ofert: 22 listopada 2016 r. do godz. 12:00

Zapytanie ofertowe (pdf.)

Załącznik nr 1: FORMULARZ OFERTOWY - plik pdf., plik doc.

Informacja dla wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr 1/NAG/I-MORE/2016/APARATURA (pdf.)

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 16.11.2016 r. dla projektu: „Innowacyjne metody udostępnienia głębokich złóż rud miedzi”, nr zapytania 1/NAG/I-MORE/2016/APARATURA (dalej jako: "Zapytanie ofertowe”), Zamawiający - KGHM Cuprum sp. z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowe, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław, informuje, iż nie dokonał wyboru Wykonawcy zamówienia.
Zapytanie ofertowe zostało nierozstrzygnięte z uwagi na brak ofert spełniających kryteria.

 


20.

Informacja dla wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (pdf.)

Nr zapytania ofertowego: 2/HIENGT/2016/USŁUGA


MPP_2016 Laur Innowacyjności 2015 DGC Medal Polskiej Przedsiebiorczości 2014 Certyfikat Dynamiczna Firma Gazela Biznesu 2012 AAA Gazele Biznesu Pollab Logo 4 Stowarzyszenie KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000 POLSKIE FORUM ISO 9000 PCA

© Copyright 2010 by KGHM Cuprum Centrum Badawczo- Rozwojowe

KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław
tel. 071/781-22-01
fax. 071/344-35-36
e-mail: kghm@cuprum.wroc.pl