Przetargi

1.

KGHM CUPRUM sp z.o.o –CBR zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu dotyczącym opracowania Księgi Identyfikacji Wizualnej oraz stworzenia serwisu www dla KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo- Rozwojowe.

 

Termin składania ofert: 1 września 2017 r. do godz. 12:00

Zapytanie ofertowe (pdf.)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - plik doc.

Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia (pdf.)

Załacznik nr 3 - Księga znaku cz.1 (pdf.) i cz.2 (zip.)

Załącznik nr 4 - Umowa o poufności - plik doc.

 


2.

Informacja o wyborze wykonawcy (pdf.)

Zapytanie ofertowe, w ramach którego przedmiotem zamówienia będzie, pn. Zakup ultradźwiękowego tomografu do badania struktury betonu i żelbetonu, w ramach realizacji  projektu na utrzymanie potencjału badawczego w ramach dotacji statutowej.

 

Termin składania ofert: 18 sierpnia 2017 r. do godz. 14:00

Zapytanie ofertowe (pdf.)

Formularz ofertowy  plik doc. plik (pdf.)

 


3. 

Informacja dla wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (pdf.)

Zapytanie ofertowe na zatrudnienie, na podstawie „Umowy o dzieło” konsultanta w projekcie badawczym pt.: „Innowacyjne metody udostępniania głębokich złóż rud miedzi” (Projekt o akronimie I-MORE)  w zakresie realizacji poszczególnych zagadnień Etapów III – VII Zadania nr 5 projektu pt.: „Innowacyjna technologia wykonywania wyrobisk udostępniających złoże na dużych głębokościach w obszarach koncesyjnych KGHM Polska Miedź S.A.” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i KGHM Polska Miedź S.A. w ramach przedsięwzięcia CuBR.

 

Termin składania ofert: 28 lipca 2017 r. do godz. 13:00

Zapytanie ofertowe (pdf.)

Formularz ofertowy - plik doc.4. 

Informacja o wyborze wykonawcy (pdf.)

Zapytanie ofertowe, w ramach którego przedmiotem zamówienia będzie praca w projekcie badawczym pt. „Innowacyjne metody udostępniania głębokich złóż rud miedzi” (Projekt o akronimie I-MORE) w zakresie konsultacji technicznych przy realizacji Etapów III – VII Zadania nr 5 projektu pt.: „Innowacyjna technologia wykonywania wyrobisk udostępniających złoże na dużych głębokościach w obszarach koncesyjnych KGHM Polska Miedź S.A.” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i KGHM Polska Miedź S.A. w ramach przedsięwzięcia CuBR.

 

Termin składania ofert: 28 lipca 2017 r. do godz. 13:00

Zapytanie ofertowe (pdf.)

Formularz ofertowy - plik doc.

 


5.

Informacja dla wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (pdf.)

Zapytanie ofertowe, w ramach którego przedmiotem zamówienia będzie, pn. Zakup ultradźwiękowego tomografu do badania struktury betonu i żelbetonu, w ramach realizacji  projektu na utrzymanie potencjału badawczego w ramach dotacji statutowej.


Termin składania ofert: 14 lipca 2017 r. do godz. 13:00

Zapytanie ofertowe (pdf.)
Formularz ofertowy (pdf.)

Formularz ofertowy - plik doc.

 


6.

Informacja o wyborze wykonawcy (pdf.)

Zapytanie ofertowe, w ramach którego przedmiotem zamówienia będzie Zakup modułu geomechanicznego służącego do rozwiązywania układów liniowych i nieliniowych równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych przy wykorzystaniu metody elementów skończonych w wymiarach od 0D do 3D w projekcie badawczym, pt. „Innowacyjne metody udostępnienia głębokich złóż rud miedzi" dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i KGHM Polska Miedź S.A., w ramach przedsięwzięcia CuBR.


Termin składania ofert: 05 czerwca 2017 r. do godz. 13:00

Zapytanie ofertowe (pdf.)
Formularz ofertowy (pdf.)

Formularz ofertowy - plik doc.

 


7.

Informacja o wyborze wykonawcy (pdf.)

Zapytanie ofertowe, w ramach którego przedmiotem będzie Zatrudnienie, na postawie „Umowy zlecenia”, konsultanta technicznego w zakresie nowych technologii głębienia szybów w warunkach kopalń LGOM, w projekcie badawczym (Projekt o akronimie I-MORE), dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i KGHM Polska Miedź S.A., w ramach przedsięwzięcia CuBR.

Termin składania ofert:  7 kwietnia 2017 r. do godz. 13:00.

Zapytanie ofertowe (pdf.)
Formularz ofertowy (pdf.)

Formularz ofertowy - plik doc.

 


8.

Informacja o wyborze Wykonawcy (pdf.)

Zapytanie ofertowe, w ramach którego przedmiotem zamówienia będzie Przeprowadzenie zewnętrznego audytu w projekcie badawczym pt. „Innowacyjne metody udostępnienia głębokich złóż rud miedzi", dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i KGHM Polska Miedź S.A., w ramach przedsięwzięcia CuBR. 

Termin składania ofert:  22 marca 2017 r. do godz. 13:00.

Zapytanie ofertowe (pdf.)

Załącznik nr 1: FORMULARZ OFERTOWY - plik pdf.plik doc.

Pytania i odpowiedzi (pdf.)9. 

Informacja o wyborze Wykonawcy (pdf.)

Zapytanie ofertowe, w ramach którego przedmiotem zamówienia będzie wybór Generalnego Wykonawcy dla zadania, pn. Budowa stanowiska badawczego do przeprowadzenia testów innowacyjnej technologii przygotowania rudy miedzi do flotacji z wykorzystaniem wysokoenergetycznych metod rozdrabniania, w projekcie badawczym, pt. „Innowacyjna technologia przygotowania rudy miedzi do flotacji z wykorzystaniem wysokoenergetycznych technik rozdrabniania”, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i KGHM Polska Miedź S.A., w ramach przedsięwzięcia CuBR.

Termin składania ofert:  5 stycznia 2017 r. do godz. 10:00

 

Umowa (pdf.)

Zapytanie ofertowe (pdf.)

Załącznik nr 1: FORMULARZ OFERTOWY - plik pdf.plik doc.

Załącznik nr 2: OŚWIADCZENIE O POTENCJALE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA - plik pdf.plik doc.

Załącznik nr 3: WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG/PRAC - plik pdf.plik doc.

 


10.

Informacja o wyborze Wykonawcy (pdf.) 

Zapytanie ofertowe, w ramach którego przedmiotem zamówienia będzie wybór Generalnego Wykonawcy dla zadania, pn. Zakup 2 zestawów pompy głębinowej ze sterownikiem i niezbędnym wyposażeniem oraz dostawa, pt. „Innowacyjne metody udostępnienia głębokich złóż rud miedzi”, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i KGHM Polska Miedź S.A., w ramach przedsięwzięcia CuBR.

Termin składania ofert:  22 grudnia 2016 r. do godz. 12:00.

Zapytanie ofertowe (pdf.)

Załącznik nr 1: FORMULARZ OFERTOWY - plik pdf.plik doc.11.

Informacja o wyborze Wykonawcy (pdf.) 

Zapytanie ofertowe, w ramach którego przedmiotem zamówienia będzie wybór Generalnego Wykonawcy dla zadania, pn. odnowienie dwóch licencji SolidWorks Standard oraz jednej licencji oprogramowania Solidworks Simulation Professional, w projekcie badawczym, pt. „Innowacyjne metody udostępnienia głębokich złóż rud miedzi” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i KGHM Polska Miedź S.A., w ramach przedsięwzięcia CuBR. Termin składania ofert: 20 grudnia 2016 r. do godz. 12:00

Umowa (pdf.)

Zapytanie ofertowe (pdf.)

Załącznik nr 1: FORMULARZ OFERTOWY - plik pdf.plik doc.12.

Informacja o wyborze Wykonawcy (pdf.) 

Zapytanie ofertowe, w ramach którego przedmiotem zamówienia będzie wybór Generalnego Wykonawcy dla zadania, pn. Zakup oprogramowania do symulacji z modułem do obliczeń termicznych wraz z dostawą, w projekcie badawczym, pt. „Innowacyjne metody udostępnienia głębokich złóż rud miedzi” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i KGHM

Polska Miedź S.A., w ramach przedsięwzięcia CuBR.
Termin składania ofert: 21 grudnia 2016 r. do godz. 12:00

Umowa (pdf.)

Zapytanie ofertowe (pdf.)

Załącznik nr 1: FORMULARZ OFERTOWY - plik pdf.plik doc.

Pytania i odpowiedzi (pdf.)13.

Informacja dla wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr 3/HIENGT/2016/USŁUGA (pdf.)

Zapytanie ofertowe, w ramach którego przedmiotem zamówienia będzie wybór Generalnego Wykonawcy dla zadania, pn.

Budowa stanowiska badawczego do przeprowadzenia testów innowacyjnej technologii przygotowania rudy miedzi do flotacji z wykorzystaniem wysokoenergetycznych metod rozdrabniania, w projekcie badawczym, pt. „Innowacyjna technologia przygotowania rudy miedzi do flotacji z wykorzystaniem wysokoenergetycznych technik rozdrabniania", dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i KGHM Polska Miedź S.A., w ramach przedsięwzięcia CuBR.

Termin składania ofert:  8 grudnia 2016 r. do godz. 12:00

Umowa (pdf.)

Zapytanie ofertowe (pdf.)

Załącznik nr 1: FORMULARZ OFERTOWY - plik pdf., plik doc.

Załącznik nr 2: OŚWIADCZENIE O POTENCJALE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA - plik pdf., plik doc.

Załącznik nr 3: WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG/PRAC - plik pdf., plik doc.

 


14.

Zapytanie ofertowe, w ramach którego przedmiotem zamówienia będzie wybór Wykonawcy dla zadania, pn.

Zakup 2 zestawów pompy głębinowej ze sterownikiem i niezbędnym wyposażeniem oraz dostawa, w projekcie badawczym, pt. „Innowacyjne metody udostępnienia głębokich złóż rud miedzi", dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Spółkę Akcyjną KGHM Polska Miedź w ramach przedsięwzięcia CuBR.

Termin składania ofert: 22 listopada 2016 r. do godz. 12:00

Zapytanie ofertowe (pdf.)

Załącznik nr 1: FORMULARZ OFERTOWY - plik pdf., plik doc.

Informacja dla wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr 1/NAG/I-MORE/2016/APARATURA (pdf.)

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 16.11.2016 r. dla projektu: „Innowacyjne metody udostępnienia głębokich złóż rud miedzi”, nr zapytania 1/NAG/I-MORE/2016/APARATURA (dalej jako: "Zapytanie ofertowe”), Zamawiający - KGHM Cuprum sp. z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowe, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław, informuje, iż nie dokonał wyboru Wykonawcy zamówienia.
Zapytanie ofertowe zostało nierozstrzygnięte z uwagi na brak ofert spełniających kryteria.

 


15.

Informacja dla wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (pdf.)

Nr zapytania ofertowego: 2/HIENGT/2016/USŁUGA


MPP_2016 Laur Innowacyjności 2015 DGC Medal Polskiej Przedsiebiorczości 2014 Certyfikat Dynamiczna Firma Gazela Biznesu 2012 AAA Gazele Biznesu Pollab Logo 4 Stowarzyszenie KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000 POLSKIE FORUM ISO 9000 PCA

© Copyright 2010 by KGHM Cuprum Centrum Badawczo- Rozwojowe

KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław
tel. 071/781-22-01
fax. 071/344-35-36
e-mail: kghm@cuprum.wroc.pl