Projekty CuBR

 

 

   

 

       

 

        

                                                                                                 

 

„Innowacyjne metody udostępniania głębokich złóż rudy”

Nazwa Beneficjenta:  KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowe
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Politechnika Wrocławska
Główny Instytut Górnictwa


Wartość Projektu: 12 057 627,25 PLN

Wartość Dofinansowania: 11 384 721,45 PLN

Okres Realizacji:   2015.01.01 – 2017.12.31

 

 

„Innowacyjna technologia przygotowania rudy miedzi do flotacji z wykorzystaniem wysokoenergetycznych technik rozdrabniania”


Nazwa Beneficjenta:  Instytut Metali Nieżelaznych
KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowe
Instytut Podstawowy Problemów Techniki Państwowa Akademia Nauk
Politechnika Warszawska

Wartość Projektu:   6 764 480,00 PLN

Wartość Dofinansowania:  3 382 240, 00 PLN

Okres Realizacji:  2015.01.01 – 2017.12.31

 

 

„Opracowanie wysokoefektywnej technologii wzbogacania polskich rud miedzi”

Nazwa Beneficjenta: Politechnika Wrocławska 
KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowe
Instytut Metali Nieżelaznych
Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wrocławskie Centrum Badań EIT+


Wartość Projektu:   10 007 678,00 PLN

Wartość Dofinansowania:   5 003 839, 00 PLN

Okres Realizacji:   2015.05.01 – 2018.04.30

 

 

 

„Automatyczne urządzenie do rozbijania brył typu URB/ZS-3 w wyrobiskach podziemnych kopalni rudy miedzi”

Nazwa Beneficjenta:  KGHM ZANAM S.A.
KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowe
Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wartość Projektu:  6 764 480 PLN

Wartość Dofinansowania:  1 812 808,75 PLN

Okres Realizacji:   2015.03.02 – 2017.02.28

 

 

 

Osadzanie powłok ochronnych i dekoracyjnych na bazie renu i jego związków”

Nazwa Beneficjenta:  Politechnika Łódzka
KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowe
Politechnika Warszawska
BOHAMET S.A.
    
Wartość Projektu:   7 995 656,00 PLN

Wartość Dofinansowania:  3 497 328,00 PLN

Okres Realizacji:   2015.05.01 – 2018.04.30

 

 

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ORAZ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA „CUBR"

 

MPP_2016 Laur Innowacyjności 2015 DGC Medal Polskiej Przedsiebiorczości 2014 Certyfikat Dynamiczna Firma Gazela Biznesu 2012 AAA Gazele Biznesu Pollab Logo 4 Stowarzyszenie KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000 POLSKIE FORUM ISO 9000 PCA

© Copyright 2010 by KGHM Cuprum Centrum Badawczo- Rozwojowe

KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław
tel. 071/781-22-01
fax. 071/344-35-36
e-mail: kghm@cuprum.wroc.pl