Profil działalności

Działalność CUPRUM obejmuje szereg dziedzin poczynając od geologii, hydrogeologii i geofizyki, poprzez górnictwo, geoinżynierię, geodezję, wentylację, automatyzację, elektryfikację oraz mechanizację kopalń, aż do wzbogacania rudy, składowania odpadów poflotacyjnych na ochronie środowiska i obiektów dziedzictwa górniczego skończywszy.

Oferowane przez nas prace obejmują wszystkie fazy działalności badawczo-rozwojowej od badań naukowych, poprzez projekt, ocenę jego oddziaływania na środowisko, analizę wykonalności, po nadzór nad jego realizacją.

Naszym klientom oferujemy m.in.:

 • opracowanie raportów i dokumentacji złóż surowców mineralnych,

 • prace z zakresu kompleksowego zagospodarowania złóż,

 • ekspertyzy stanu technicznego obudów szybowych,

 • przestrzenne modelowanie numeryczne pracy górotworu naruszonego eksploatacją górniczą,

 • opracowywanie strategii restrukturyzacji podmiotów gospodarczych,

 • nowatorskie układy mechanizacyjne dla technologii górnictwa podziemnego, przeróbki i hutnictwa,

 • prace badawcze i projektowe w zakresie przewietrzania i klimatyzacji kopalń,

 • opracowania i oceny koncepcji technologii przeróbki surowców mineralnych,

 • technologie ochrony środowiska oraz systemy monitoringu, metody unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów przemysłowych,

 • wykonywanie ekspertyz stanu technicznego konstrukcji budownictwa górniczego,

 • realizację projektów górniczych "pod klucz",

 • opracowania dotyczące nowoczesnych sposobów pozyskiwania źródeł energii,

 • usługi geodezyjne i kartograficzne,

 • badania fizykomechanicznych własności skał, gruntów i betonu,

 • monitorowanie i badania stanu obudów górniczych,

 • badania jakości rur i podsadzki,

 • wykonywanie oznaczeń wolnej krystalicznej krzemionki,

 • pomiary stężenia zapylenia powietrza pyłem respirabilnym i całkowitym,

 • pomiary zawartości w środowisku pracy gazów toksycznych,

 • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

 • pomiary natężeń pól elektrycznych i magnetycznych.

 • badania i ekspertyzy w zakresie uwarunkowań psychologicznych związanych ze środowiskiem pracy

 

MPP_2016 Laur Innowacyjności 2015 DGC Medal Polskiej Przedsiebiorczości 2014 Certyfikat Dynamiczna Firma Gazela Biznesu 2012 AAA Gazele Biznesu Pollab Logo 4 Stowarzyszenie KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000 POLSKIE FORUM ISO 9000 PCA

© Copyright 2010 by KGHM Cuprum Centrum Badawczo- Rozwojowe

KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław
tel. 071/781-22-01
fax. 071/344-35-36
e-mail: kghm@cuprum.wroc.pl