Pozyskiwanie funduszy

Dział Wsparcia i Rozwoju wspomaga zakłady badawcze KGHM CUPRUM w pozyskiwaniu środków unijnych i grantów ministerialnych na realizację projektów badawczych. Posiadając doświadczenie w pozyskiwaniu środków, dział oferuje swoje usługi także klientom zewnętrznym: firmom, instytucjom i jednostkom samorządu terytorialnego. Oferta zawiera również usługi związane ze wspomaganiem współpracy Jednostek Naukowych z przedsiębiorstwami w zakresie realizacji wspólnych projektów badawczych i komercjalizacji ich wyników. Posiadający odpowiednie kwalifikacje pracownicy, prowadzą również szkolenia z zakresu ubiegania się o dofinansowanie w ramach środków unijnych (7 Program Ramowy, Fundusze Strukturalne) i krajowych (programy ministerialne) oraz z zakresu Zarządzania Projektami.

W zakresie zarządzania projektami Dział Wsparcia i Rozwoju wspiera realizację projektów w zakładach badawczych w każdej fazie jego cyklu życia tzn. od pomysłu poprzez planowanie, monitorowanie realizacji i zamknięcie projektu.

Oferujemy usługi w zakresie:

 • Identyfikacji potencjalnych źródeł dofinansowania przedsięwzięć;
 • Przygotowania wniosków o dotacje z dostępnych programów pomocowych dla:
  • Przedsiębiorców,
  • Jednostek Naukowych i Instytucji Otoczenia Biznesu
  • Jednostek Samorządu Terytorialnego,
  • Stowarzyszeń, fundacji, organizacji pozarządowych;
 • Sporządzania analiz ekonomicznych, finansowych i technicznych, w tym m. in. :
  • biznes plany,
  • studia wykonalności.

 


Kierownik 
Pani Anna Gajdanowicz
a.gajdanowicz@cuprum.wroc.pl
tel. +48 887 892 098

MPP_2016 Laur Innowacyjności 2015 DGC Medal Polskiej Przedsiebiorczości 2014 Certyfikat Dynamiczna Firma Gazela Biznesu 2012 AAA Gazele Biznesu Pollab Logo 4 Stowarzyszenie KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000 POLSKIE FORUM ISO 9000 PCA

© Copyright 2010 by KGHM Cuprum Centrum Badawczo- Rozwojowe

KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław
tel. 071/781-22-01
fax. 071/344-35-36
e-mail: kghm@cuprum.wroc.pl