Polska Platforma Technologiczna Surowców Mineralnych

 

 

 

 

 

 

 


Polska Platforma Technologiczna Surowców Mineralnych została powołana w lutym 2011 roku z inicjatywy KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR oraz Szefa High Level Group Europejskiej Platformy Technologicznej. PPTSM to podmiot inicjujący i wspierający zintegrowane działania na rzecz tworzenia i realizacji polskiej strategii surowcowej. PPTSM ma stać się członkiem Mirror Group, reprezentującym polski przemysł surowcowy w Europejskiej Platformie Technologicznej Zrównoważonego Rozwoju Surowców Mineralnych.

Zadaniem PPTSM, podobnie jak innych utworzonych Platform w EU i Polsce, jest stworzenie obszaru wspólnych działań podmiotów reprezentujących:

  • przemysł mineralny pozyskujący surowce ze złóż pierwotnych i wtórnych,
  • instytucje naukowe,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • organizacje społeczne,

mających na celu inicjowanie kluczowych projektów naukowo-technologicznych i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań umożliwiających dynamiczny rozwój krajowego sektora mineralnego.


 

MPP_2016 Laur Innowacyjności 2015 DGC Medal Polskiej Przedsiebiorczości 2014 Certyfikat Dynamiczna Firma Gazela Biznesu 2012 AAA Gazele Biznesu Pollab Logo 4 Stowarzyszenie KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000 POLSKIE FORUM ISO 9000 PCA

© Copyright 2010 by KGHM Cuprum Centrum Badawczo- Rozwojowe

KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław
tel. 071/781-22-01
fax. 071/344-35-36
e-mail: kghm@cuprum.wroc.pl