Partnerzy

Nasza firma współpracuje z krajowym zapleczem naukowo-badawczym: Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie, Politechniką Wrocławską, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Instytutem Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Politechniką Śląską, Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach, Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, a także Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Górnictwa Surowców Chemicznych CHEMKOP w Krakowie i Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie. Utrzymujemy również kontakty z wieloma ośrodkami zagranicznymi, takimi jak Uniwersytet Laval w Kanadzie, National Technical University w Grecji, Canadian Centre for Mineral and Energy Technology Canmet, BRGM we Francji, czy Bergakademie Freiberg w Niemczech.

Partnerzy zagraniczni KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR

 1. BRPM Bureau de Recherches et de Participations Minires - Maroko
  1998-2001 - Poszukiwanie i rozpoznanie złóż polimetalicznych w Antyatlasie. Wymiana informacji w zakresie prowadzonych prac.

 2. Universite Laval - Kanada
  od 1998 - Analiza metod oceny ekonomicznej nowych przedsięwzięć inwestycyjnych w górnictwie. Rozpoznanie i analiza bazy zasobowej wybranych krajów. Analiza systemów podatkowych w światowym przemyśle górniczym. Analiza możliwoPci wykorzystania biopaliw w górnictwie podziemnym.

 3. Raw Material Group - Szwecja
  od 1999 - Wymiana informacji w zakresie bazy danych RMG dotyczącej firm górniczych i zasobów mineralnych na świecie. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów z europejskimi firmami górniczymi.

 4. BRGM Bureau de Recherches et Minieres - Francja
  od 1999 - Rozpoznanie światowych złóż metali nieżelaznych. Problemy ochrony środowiwska związane z likwidacją kopalń. Procesy przeróbki rud.

 5. Arne Breckmans - Belgia
  od 2000 - Analiza możliwości wykorzystania programów geostatycznych w górnictwie i geologii. Organizacja szkoleń dla pracowników KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR.

 6. Institut Fresenius, Concada - Niemcy
  2000-2001 - Analiza możliwości współpracy w zakresie organizacji szkoleń i seminariów dla pracowników KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR i KGHM w zakresie zintegrowanych systemów zarządzania jakością oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

 7. National Technical University Of Athens, Imperial College Of Science Technology And Medicine, Scott Wilson Mining, Transgold S.A., Tvx Hellas S.A. Of Mines And Gold Manufacturing - Wielka Brytania, Grecja, Rumunia
  Współpraca od 1.09.2001 do 1.09.2005 w projekcie Clotadam - Obróbka odpadów górniczych w celu uzyskania efektywnego kosztowo i inżynieryjnie zamknięcia stawów osadowych.

 8. Bureau De Recherches Géologiques Et Minieres, Faculty Of Biology, Cemera, Geological Survey Of Finland, Helsinki University Of Technology, Vtt Technical Research Centre Of Finland, Technicas Reunidas, University Of Wales, Bangor, University Of Warwick, Biological Science, G.E.O.S. Freiberg, Ingenieurgesellschaft Mbh, University Of Mining And Geology, Saint Ivan Rilski - Sofia, Czech Geological Survey - Wielka Brytania, Francja, Finlandia, Hiszpania, Niemcy, Bułgaria, Czechy
  Współpraca od lipca 2004 do lipca 2008 w projekcie Bioshale - Opracowanie biotechnologicznych metod przerobów łupkowych.

 

 

 

MPP_2016 Laur Innowacyjności 2015 DGC Medal Polskiej Przedsiebiorczości 2014 Certyfikat Dynamiczna Firma Gazela Biznesu 2012 AAA Gazele Biznesu Pollab Logo 4 Stowarzyszenie KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000 POLSKIE FORUM ISO 9000 PCA

© Copyright 2010 by KGHM Cuprum Centrum Badawczo- Rozwojowe

KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław
tel. 071/781-22-01
fax. 071/344-35-36
e-mail: kghm@cuprum.wroc.pl