Partnerzy

Do Polskiej Platformy Technologicznej Surowców Mineralnych przystąpiło 26 jednostek reprezentujących przemysł, jednostki naukowo-badawcze oraz uczelnie wyższe.

 

KOORDYNATOR

KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
Wiktor Kowalczyk
e-mail: pptsm@cuprum.wroc.pl

 

CZŁONKOWIE   

   
                          Przemysł                        
                         Nauka                  Instytucje Państwowe                                    
 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
 • Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej
 • Katowicki Holding Węglowy S.A.

 

 • Uniwersytet Wrocławski
 
 • KGHM ECOREN  S.A.
 • Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach
 
 • BIPROMET S.A
 • Wrocławskie Centrum Badań EIT + sp. z o.o.
 
 • Kompania Węglowa S.A.
 • Wydział Geoinżynierii, Górnictwa
  i Geologii Politechniki Wrocławskiej
 
 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
 • Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej
 
 • Zakłady Górniczo - Hutnicze "Bolesław" S.A.    

 

 • Wydział Geologii, Geofizyki
  i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo- Hutniczej
 
 • Związek Pracodawców Polska Miedź
 1. Instytut Mechanizacji, Budownictwa i Górnictwa Skalnego
 
 • Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.
 • Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy
 
 • Hydromet  sp. z o.o.
 •  Poltegor Instytut. Instytut Górnictwa Odkrywkowego
 
 
 • Instytut Ceramiki i Materialów Budowlanych
 
 
 • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 
 
 • Instytut Obróbki Plastycznej
 
 
 • European Technology Platform on Sustainable Mineral Resources (ETP SMR)
 
     

KOMITET STERUJĄCY               

   
 1. KGHM Polska Miedź S.A.
   
 • KGHM CUPRUM sp. z o.o.
  Centrum Badawczo-Rozwojowe
   
 • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią  PAN
   
 • Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
   
 • Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej
   
 • Instytut Metali Nieżelaznych
   
 • Główny Instytut Górnictwa
   
 • Kompania Węglowa S.A.
   
 • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
   

 

MPP_2016 Laur Innowacyjności 2015 DGC Medal Polskiej Przedsiebiorczości 2014 Certyfikat Dynamiczna Firma Gazela Biznesu 2012 AAA Gazele Biznesu Pollab Logo 4 Stowarzyszenie KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000 POLSKIE FORUM ISO 9000 PCA

© Copyright 2010 by KGHM Cuprum Centrum Badawczo- Rozwojowe

KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław
tel. 071/781-22-01
fax. 071/344-35-36
e-mail: kghm@cuprum.wroc.pl