Nowe projekty KGHM CUPRUM realizowane w ramach programu „Horyzont 2020”

2017-05-19

KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowe podpisało kolejną umowę na realizację projektu w ramach programu „Horyzont 2020”. Projekt pt. „Inteligentne kierowanie produkcją w górnictwie podziemnym” (SIMS) ma na celu opracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowych technologii i rozwiązań dla przemysłu górniczego.

Konsorcjum składające się z firm górniczych oraz dostawców innowacyjnych technologii, a także najbardziej szanowanych uczelni wyższych, opracuje takie systemy kierowania produkcją w górnictwie podziemnym, które umożliwią poprawę efektywności kontroli i obsługi procesów wydobycia złóż. Opracowanie, przetestowanie i demonstracja nowych innowacyjnych technologii umożliwi eksploatację złóż szczególnie na dużych głębokościach, wspartą nowymi narzędziami zarówno planowania i zarządzania, a także parkiem zmodyfikowanych odpowiednich maszyn przeznaczonych do eksploatacji, transportu i przetwarzania surowców.

W ramach projektu prace KGHM CUPRUM będą obejmować przeprowadzenie serii analiz numerycznych stanu górotworu w okresie wzmożonego wystąpienia wysokoenergetycznych odprężeń samoistnych w wybranych rejonach górniczych kopalń LGOM, pozwalających określić stan naprężeń, odkształceń i bezpieczeństwa w analizowanych obszarach górotworu w sytuacjach górniczych przed wystąpieniem rozpatrywanych archiwalnych wstrząsów, a także opracowanie na tej podstawie odpowiedniego sposobu strzelań grupowych prowadzących do uzyskania bardziej skutecznego niż dotychczas narzędzia prowokacji wstrząsów sejsmicznych i tym samym redukcji zagrożenia tąpaniowego. Wynikiem projektu będzie opracowanie i przetestowanie w warunkach dołowych nowych technologii prowadzenia strzelań odprężających.

Prace członków konsorcjum w projekcie SIMS pozwolą na dalszy rozwój systemów cyfryzacji oraz automatyzacji procesów wydobycia złóż położonych na dużych głębokościach, co przyczyni się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa prowadzonych robót górniczych, ograniczenia emisji substancji szkodliwych do atmosfery oraz do zwiększenia efektywności pracy.

Wróć

MPP_2016 Laur Innowacyjności 2015 DGC Medal Polskiej Przedsiebiorczości 2014 Certyfikat Dynamiczna Firma Gazela Biznesu 2012 AAA Gazele Biznesu Pollab Logo 4 Stowarzyszenie KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000 POLSKIE FORUM ISO 9000 PCA

© Copyright 2010 by KGHM Cuprum Centrum Badawczo- Rozwojowe

KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław
tel. 071/781-22-01
fax. 071/344-35-36
e-mail: kghm@cuprum.wroc.pl