Nagrody

Okolicznościowy Medal 25 - lecia Działalności Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

Uchwałą Zarządu Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 medal został przyznany KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR w dniu Jubileuszowej Konferencji "W perspektywie Jakości" za zasługi w propagowaniu idei JAKOŚCI.

Laur Innowacyjności 2015

Kapituła  Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepszy produkt innowacyjny „Laur Innowacyjności 2015", przyznała wyróżnienie, za projekt pt.: Podatna kotwa spiralna dla wyrobisk górniczych w warunkach głębokiej kopalni", autorstwa prof. dr hab. Witolda Pytla.

 

Opracowanie pt. „Urządzenie do badania skał w prawdziwie trójosiowym stanie naprężeń ściskających (opracowanie koncepcji budowy, zaprojektowanie oraz wykonanie aparatury przeznaczonej do badania skał w warunkach TTC - z ang. True Triaxial Compression)" otrzymało:

  • nagrodę II stopnia w Konkursie Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki" w 2014 r.                                                                                                                

Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy

Po raz drugi KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR otrzymało Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy, który stanowi wyróżnienie i uhonorowanie wiarygodnych podmiotów gospodarczych Dolnego Śląska wnoszących swoją działalnością istotny wkład w rozwój regionu, w tworzenie rynku pracy oraz stanowiących wizytówkę jakości, innowacyjności i nowoczesności.

Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy jest regionalnym certyfikatem wiarygodności i jakości gospodarczej przyznawanym przedsiębiorcom przez Województwo Dolnośląskie. To największy program certyfikujący dla firm na Dolnym Śląsku.

Laur Innowacyjności 2014

Kapituła  Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne przyznała złoty „Laur Innowacyjności 2014" za projekt autorstwa Panów: Wiesława Grzebyka i Lecha Stoleckiego „Sposób kontroli stateczności warstw stropowych w kopalniach podziemnych".

Medal Polskiej Przedsiębiorczości 2014

KGHM CUPRUM zostało Laureatem Godła: Medal Polskiej Przedsiębiorczości 2014. Projekt ten obejmuje swym zasięgiem cały kraj. Założeniem  programu jest wyłonienie najlepszych w Polsce firm zarówno wśród największych, jak i małych rodzinnych przedsiębiorców. Godło jest potwierdzeniem spełnienia najwyższych standardów w prowadzonej działalności gospodarczej.

Gazela Biznesu 2013

W XIV edycji rankingu, zajęliśmy 85 miejsce wśród firm z Dolnego Śląska oraz 1054 miejsce w rankingu ogólnopolskim. Utrzymująca się od kilku lat dynamika wzrostu przychodów zapewniła naszej Spółce osiągnięcie najwyższej jak do tej pory pozycji w rankingu.

 
INNOWATOR WPROST 2013  

KGHM CUPRUM otrzymało prestiżową nagrodę Innowator WPROST 2013 w kategorii usługi dla biznesu jako firma, która charakteryzuje się ponadprzeciętną innowacyjnością rynkową i blisko 80% intensywnością nakładów na B+R w sprzedaży w 2011 r.

Innowatory WPROST są przyznawane od 2011 r. Laureaci wyłaniani są na bazie „Listy 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw" INE PAN. Na jej podstawie dział WPROST BIZNES dokonuje wyboru firm-liderów innowacji w kluczowych i najbardziej przyszłościowych sektorach gospodarki: farmacji, energetyki, przemysłu, budownictwa, usług dla biznesu, mediów i telekomunikacji, budownictwa oraz e-biznesu.

http://www.wprost.pl/ar/421276/Najbardziej-innowacyjne-firmy-otrzymaly-Innowatory-WPROST-2013/

Certyfikat Dynamiczna Firma

KGHM CUPRUM dołączyło do elitarnego grona przedsiębiorstw wyróżnionych Certyfikatem Dynamiczna Firma. Wyróżnienie to jest wyrazem uznania za szybki rozwój firmy oraz właściwe decyzje biznesowe. Certyfikat Dynamiczna Firma to również dowód na wzrost pozycji na rynku, a także potwierdzenie opinii solidnego i perspektywicznego partnera biznesowego.
Certyfikat przyznawany jest w oparciu o autorski algorytm HBI wyliczający dynamikę wzrostu przedsiębiorstwa w ostatnich 3 latach. W obliczeniach brano pod uwagę kluczowe dane finansowe - obrót i zysk firmy oraz wzrost zatrudnienia. Dane te zostały dodatkowo zweryfikowane przez największą wywiadownię gospodarczą - Dun &    Bradstreet.


Gazela Biznesu 2012

Po raz kolejny KGHM CUPRUM znalazło się w gronie najbardziej dynamicznie rozwijających się polskich firm. W XIII edycji rankingu Gazel Biznesu KGHM CUPRUM zajęło 122 miejsce wśród firm z Dolnego Śląska.


Innowacyjne opracowanie pt.: „Sposób rewitalizacji składowisk mineralnych, zwłaszcza gruntów bezglebowych" otrzymało:

  • Złoty Medal  na 61. Światowych Targach „BRUSSELS INNOVA 2012", poświęconych transferowi technologii i wdrażaniu postępu technicznego,
  • nagrodę I stopnia w Konkursie Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki" w 2011 r.

Projekt został zrealizowany przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu we współpracy ze specjalistami z Politechniki Wrocławskiej i KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR. Współautorem projektu reprezentującym nasze Centrum jest mgr Wojciech Mizera pracownik naukowy KGHM CUPRUM sp. z o.o. zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.

Certyfikat Innowacyjności

Po raz kolejny KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR zostało ocenione przez Sieć Naukową MSN i Instytut Nauk Ekonomicznych PAN pod względem innowacyjności rynkowej, procesowej, nakładów na innowacyjność, patentów oraz kontraktów europejskich i uzyskała wysoką ocenę w systemie 5A.

Firma uzyskała Certyfikat Innowacyjności i znalazła się na Liście 500 najbardziej innowacyjnych firm w Polsce w 2010 r., która jest co roku publikowana w "Raporcie o innowacyjności gospodarki Polski".


Lider badań przemysłowych w kategorii Spółki

Centrum Badań Jakości wyróżniło KGHM CUPRUM - CBR tytułem "Lidera 2011 w grupie badań przemysłowych w kategorii Spółki oraz nagrodą w postaci "diamentu CBJ".

Świadectwo Ratingu Firmy

Bardzo dobre wyniki Spółki przyczyniły się do uzyskania Świadectwa Ratingu Firmy z najwyższą notą. Wyróżnieniem tym honorowane są firmy nie tylko w Polsce, ale i w Europie, a system oceny opiera się o niemiecki model scoringowy. Otrzymanie tego wyróżnienia zaświadcza, że nasza Spółka ma bardzo dobrą kondycję i płynność finansową, a działalność prowadzi w sposób etyczny. Uzyskana ocena ratingowa jednoznacznie podkreśla, że jesteśmy godnym zaufania partnerem biznesowym.

Gazela Biznesu 2011

Po raz kolejny KGHM CUPRUM znalazło się w gronie najbardziej dynamicznie rozwijających się polskich firm.

 

Dyplom uznania

KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR otrzymało dyplom od Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego w dowód uznania za zaangażowanie, pomoc i współpracę przy realizacji ponadczasowych idei pomnażających sukcesy i pomyślność polskiego solnictwa.


Certyfikat Innowacyjności

KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR zostało ocenione przez Sieć Naukową MSN i Instytut Nauk Ekonomicznych PAN pod względem innowacyjności rynkowej, procesowej, nakładów na innowacyjność, patentów oraz kontraktów europejskich i uzyskała wysoką ocenę w systemie 5A.

Firma uzyskała Certyfikat Innowacyjności i znalazła się na Liście 500 najbardziej innowacyjnych firm w Polsce w 2009 r., która jest co roku publikowana w "Raporcie o innowacyjności gospodarki Polski".

 

 


III miejsce w rankingu przedsiębiorstw patentujących w 2010 r.

KGHM CUPRUM - Centrum Badawczo-Rozwojowe zajęło trzecie miejsce w rankingu przedsiębiorstw patentujących w 2010 r.

24 marca 2011 r. w siedzibie Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN w Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się zorganizowane przez INE PAN oraz Sieć Naukową MSN seminarium naukowe pt.: „Fundusze Europejskie i ich znaczenie dla firm patentujących" poświęcone problematyce własności intelektualnej. Podczas seminarium wręczono dyplomy firmom, które uzyskały najwięcej patentów w ubiegłym roku.

Lista przedsiębiorstw patentujących w 2010 r. i w latach 2005-2010, utworzona na podstawie wykazów zatwierdzonych patentów przez Urząd Patentowy RP jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie:

http://www.inepan.waw.pl/aktualnosci.html?id_komunikat=211

 

Gazela Biznesu 2010

Po raz kolejny KGHM CUPRUM znalazło się w gronie najbardziej dynamicznie rozwijających się polskich firm. W XI edycji rankingu, dzięki dynamice przychodów osiągniętej w ciągu ostatnich trzech lat (2006-2009) zajęliśmy 214 miejsce wśród firm z Dolnego Śląska.

Laureat Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego


24 czerwca 2008 Kapituła Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego wyróżniła naszą firmę Dolnośląskim Certyfikatem Gospodarczym XII edycji.

Uroczyste wręczenie certyfikatu odbyło się 10 lipca 2008r. w Sali Oratorium Marianum w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego. Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy (DCG) jest regionalnym certyfikatem wiarygodności i jakości gospodarczej, przyznawanym przedsiębiorcom i produktom. Certyfikat jest wyróżnieniem i uhonorowaniem wiarygodnych podmiotów gospodarczych Dolnego Śląska, wnoszących swoją działalnością istotny wkład w rozwój regionu, w tworzenie rynku pracy oraz stanowiących wizytówkę jakości, innowacyjności i nowoczesności. Idea DCG wzoruje się na znanych międzynarodowych nagrodach gospodarczych, takich jak japońska Nagroda Deminga, amerykańska Nagroda Malcolma Baldrige'a czy Europejska Nagroda Jakości. Aby otrzymać DCG firma powinna m.in. legitymować się dodatnimi wynikami finansowymi, terminowo regulować wszystkie swoje zobowiązania wobec kontrahentów i fiskusa, wykazywać wzrost produktywności, prowadzić prorozwojowe inwestycje, przestrzegać norm, prawa, zasad etyki i uczciwej konkurencji, a także spełniać wymagania w zakresie ochrony środowiska. Kapituła Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego przyznaniem certyfikatu potwierdziła, że KGHM Cuprum spełnia wszystkie te wymogi.

 

 

Dolnośląski Klucz Sukcesu - Wrzesień 2008


Nominat za 2007 rok w kategorii najlepsza dolnośląska firma zatrudniająca do 250 osób.


Gazela Biznesu 2007


9 stycznia 2008 r. w Teatrze Polskim nasza firma po raz drugi uczestniczyła w uroczystym wręczeniu dyplomów laureatom zdobycia tytułu Gazeli Biznesu, tym samym znalazła się w gronie najbardziej dynamicznie rozwijających się firm, zajmując w rankingu dolnośląskim 221 miejsce.

 

Gazela Biznesu 2006

11 grudnia Puls Biznesu opublikował listę Gazel Biznesu 2006 - firm najbardziej dynamicznie rozwijających się. KGHM CUPRUM znalazło się w tym zaszczytnym gronie. Nasza spółka zajęła miejsce 1598 w rankingu ogólnopolskim oraz 140 pośród firm z Dolnego Śląska.
Gazela Biznesu 2006 to firma, która w latach 2003-2005, między innymi, ani razu nie zanotowała straty, z roku na rok odnotowywała wzrost sprzedaży i przynajmniej od roku 2003 publikuje w Monitorze Polskim B swoje wyniki finansowe.

Nagroda pod patronatem Ministra Środowiska i Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

 

KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe jako jedna z pierwszych w Polsce firm posiadających certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem, uhonorowane zostało nagrodą "PANTEON POLSKIEJ EKOLOGII", ustanowioną przez Ministra Środowiska i Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Uroczystego wręczenia nagrody dokonał minister ochrony środowiska.

 

MPP_2016 Laur Innowacyjności 2015 DGC Medal Polskiej Przedsiebiorczości 2014 Certyfikat Dynamiczna Firma Gazela Biznesu 2012 AAA Gazele Biznesu Pollab Logo 4 Stowarzyszenie KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000 POLSKIE FORUM ISO 9000 PCA

© Copyright 2010 by KGHM Cuprum Centrum Badawczo- Rozwojowe

KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław
tel. 071/781-22-01
fax. 071/344-35-36
e-mail: kghm@cuprum.wroc.pl