Misja i Cele

MISJA

Polska Platforma Technologiczna Surowców Mineralnych została powołana w lutym 2011 r. z inicjatywy KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe, które jest jej koordynatorem.

Misją PPTSM jest długotrwała i aktywna współpraca na rzecz efektywnego oraz zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju wykorzystywania zasobów surowcowych przy zastosowaniu innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań, technologii oraz inicjowanie i realizacja przedsięwzięć gospodarczych i działań promocyjnych.

 

CELE GŁÓWNE

 • INTEGROWANIE DZIAŁAŃ przemysłu mineralnego, instytucji naukowych, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji społecznych,
 • ANALIZA POTRZEB, POSZUKIWANIE innowacyjnych rozwiązań,
 • INICJOWANIE kluczowych projektów naukowo-technologicznych,
 • EDUKACJA, promocja i upowszechnianie wiedzy na temat zrównoważonej gospodarki surowcami mineralnymi,
 • KREOWANIE POLITYKI, uregulowań prawnych i finansowych w obszarze surowców mineralnych, na szczeblu krajowym i europejskim.

CELE OPERACYJNE

 • Eksploracja i inwentaryzacja bazy zasobowej surowców mineralnych,
 • Opracowanie technologii wydobycia surowców ze złóż lądowych głębokich i podmorskich,
 • Opracowanie energooszczędnych technologii procesowych dla przerobu surowców pierwotnych
  i wtórnych,
 • Odzysk pierwiastków na bazie zrównoważonych i ekonomicznie opłacalnych technologii,
 • Recykling i odzysk pierwiastków krytycznych.

 

 

MPP_2016 Laur Innowacyjności 2015 DGC Medal Polskiej Przedsiebiorczości 2014 Certyfikat Dynamiczna Firma Gazela Biznesu 2012 AAA Gazele Biznesu Pollab Logo 4 Stowarzyszenie KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000 POLSKIE FORUM ISO 9000 PCA

© Copyright 2010 by KGHM Cuprum Centrum Badawczo- Rozwojowe

KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław
tel. 071/781-22-01
fax. 071/344-35-36
e-mail: kghm@cuprum.wroc.pl