Metryka firmy

KGHM CUPRUM Spółka z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe jest członkiem grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. W obecnej formie Spółka, będąca w 100% własnością KGHM Polska Miedź S.A., działa od 1 stycznia 1993 roku. 9 stycznia 2009 roku, Minister Gospodarki nadał naszej Spółce status centrum badawczo-rozwojowego.

 

Nazwa spółki

KGHM CUPRUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Centrum Badawczo-Rozwojowe

Siedziba spółki

Wrocław

Dane teleadresowe

ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław tel. 071 781 22 01 fax 071 344 35 36

Rok założenia

1967

Prezes Zarządu

p.o. Tomasz Olejarczyk, Wiceprezes Zarządu

Zatrudnienie

171

Kapitał zakładowy

17.329.000,00 zł  (gotówka: 14 864 747,00 zł i aport: 2 464 253,00 zł)

NIP

896 000 17 70

REGON

930093846

KRS

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
dokonał wpisu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców pod nr
KRS 0000100797

 

 

 

MPP_2016 Laur Innowacyjności 2015 DGC Medal Polskiej Przedsiebiorczości 2014 Certyfikat Dynamiczna Firma Gazela Biznesu 2012 AAA Gazele Biznesu Pollab Logo 4 Stowarzyszenie KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000 POLSKIE FORUM ISO 9000 PCA

© Copyright 2010 by KGHM Cuprum Centrum Badawczo- Rozwojowe

KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław
tel. 071/781-22-01
fax. 071/344-35-36
e-mail: kghm@cuprum.wroc.pl