Laboratorium Zagrożeń Pyłowo-Gazowych i Klimatycznych

Oferta usług:

 

Zespół o wysokich kwalifikacjach gwarantuje szybkie i fachowe wykonywanie pomiarów, oznaczeń i ekspertyz, w tym:

 • pobieranie próbek powietrza w wyrobiskach górniczych (PN-G-04025:1999) - metoda akredytowana;
 • ilościowe oznaczanie metodą chromatografii gazowej zawartości w powietrzu i gazach: O2, N2, CO2, H2, CH4, C2H6, C3H8, C4H10  -  metoda akredytowana; 
 • pomiary temperatury, ciśnienia i prędkości powietrza  -  metoda akredytowana;
 • ilościowe oznaczanie wolnej krystalicznej krzemionki (SiO2) w pyłach respirabilnych - metodą spektrometrii w podczerwieni FT-IR (według PN-91/Z-04018/03)  - metoda akredytowana;
 • degazacja rdzeni skalnych, wody i płuczki wodnej - metoda nieakredytowana; 
 • pomiary zawartości w środowisku pracy gazów toksycznych: NO2, CO, H2S, SO2  - metoda nieakredytowana.

Dysponujemy następującym wyposażeniem:

 • Spektrometr FT-IR Avatar

 • Chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo jonizacyjnym

 • Chromatograf gazowy z detektorem cieplno przewodnościowym

 • Aparatura do degazacji rdzeni skalnych, wody i płuczki wodnej

 • Miernik wielogazowy MX6 (CH4, CO, CO2, NO2, SO2, H2S)

 • Miernik wielogazowy MX4 (CH4, SO2, H2S, O2)

 • Anemometry Lambrecht, psychrometry aspiracyjne Assmana

 • Cyfrowy miernik ciśnienia

 • Termometry, termohigrometr

 • Aspiratory (pyłomierze indywidualne) CIP-10 oraz SKC

 • Waga analityczna AG-135 Mettler-Toledo (0,1 mg / 0,01 mg)

 • Chromatograf Agilent 7890A (FID+TCD)

 

Ponadto informujemy, że:

 • Od 2000 r. posiadamy certyfikat TÜV w zakresie badań, prac badawczych, projektowych i inżynierskich, analiz techniczno-ekonomicznych, który spełnia wymagania normy ISO 9001:2008.

 • W 2001 r. wdrożyliśmy system zarządzania środowiskowego zgodny z PN-EN ISO 14001.

 • W 2006 r. wdrożyliśmy system zarządzania laboratorium zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących" potwierdzony Certyfikatem Polskiego Centrum Akredytacji nr AB-724.

Dokumenty do pobrania:

 

kierownik: mgr inż. Maciej Nowysz
e-mail: m.nowysz@cuprum.wroc.pl
tel.:  785 991 320

Siedziba laboratorium:
ul. Pracka 3a
54-066 Wrocław

 

 

MPP_2016 Laur Innowacyjności 2015 DGC Medal Polskiej Przedsiebiorczości 2014 Certyfikat Dynamiczna Firma Gazela Biznesu 2012 AAA Gazele Biznesu Pollab Logo 4 Stowarzyszenie KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000 POLSKIE FORUM ISO 9000 PCA

© Copyright 2010 by KGHM Cuprum Centrum Badawczo- Rozwojowe

KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław
tel. 071/781-22-01
fax. 071/344-35-36
e-mail: kghm@cuprum.wroc.pl