Certyfikat ISO/IEC 17025

Kierownictwo KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe we Wrocławiu, dbając o wysoką jakość realizowanych w laboratoriach badań i pomiarów, potwierdzoną uzyskaniem certyfikatów AB-724 ,AB-726 wdrożyło i doskonali System Zarządzania Laboratorium, zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025.

Kierownik ds. Jakości Laboratoriów: mgr inż. Dorota Nitek
e-mail: d.nitek@cuprum.wroc.pl
tel.: (071) 78 12 281

Zakresy akredytacji

 

Polityka Jakości Laboratorium

Polityka Jakości Laboratorium zawiera:

 • cele systemu zarządzania laboratorium,

 • zobowiązanie kierownictwa laboratorium do profesjonalizmu i doskonalenia wdrożonego systemu zarządzania,

 • deklarację osobistego zaangażowania Prezesa Zarządu w pracach nad ciągłym doskonaleniem systemu zarządzania funkcjonującego w laboratoriach badawczych KGHM CUPRUM

 

Historia wdrażania Systemu Zarządzania Laboratorium zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025

 • Luty 2005 - Rejestracja wniosków o akredytację laboratoriów badawczych KGHM CUPRUM sp. z o.o. - Centrum Badawczo-Rozwojowe

 • Lipiec 2005 - przeprowadzenie auditu akredytacyjnego przez Polskie Centrum Akredytacji

 • Czerwiec 2006 - przekazanie przez PCA certyfikatów akredytacyjnych nr AB-724,
  AB-725, AB-726

 • Styczeń 2008 - potwierdzenie przez PCA, w ramach auditu w nadzorze, spełniania kryteriów akredytacji przez laboratoria badawcze KGHM CUPRUM

 • Czerwiec 2008 - nowe wydania certyfikatów oraz zakresów akredytacji AB-724,
  AB-725, AB-726

 • Marzec 2009 - potwierdzenie przez PCA, w ramach drugiego auditu w nadzorze, spełniania kryteriów akredytacji przez laboratoria badawcze KGHM CUPRUM

 • Wrzesień 2009 - nowe wydania certyfikatów oraz zakresów akredytacji AB-724,
  AB-725, AB-726

 •  Marzec 2010 - przeprowadzenie ponownej oceny laboratoriów KGHM CUPRUM prze Polskie Centrum Akredytacji

 • Czerwiec 2010 - nowe wydanie certyfikatów (z terminem ważności do 2014 roku) oraz czwarte wydania zakresów akredytacji AB-724, AB-725, AB-726

 •  Kwiecień 2011 - kolejny audit nadzoru PCA w Laboratoriach Badawczych KGHM CUPRUM

 • Sierpień 2011 - utworzenie funkcji Kierownika ds. Jakości Laboratoriów w miejsce dotychczasowego stanowiska Pełnomocnika ds. Akredytacji Laboratoriów. Włączenie Systemu Zarządzania Laboratorium wg normy ISO/IEC 17025 w Zintegrowany System Zarządzania wg wymagań norm ISO 9001&14001

 • Październik 2011 - piąte wydanie zakresów akredytacji AB-724, AB 725, AB 726

 • Czerwiec 2014 - 8 wydanie zakresu akredytacji AB 726, 7 wydania zakresów akredytacji AB 724 i AB 725. 
 • Wrzesień 2015 - 8 wydanie zakresu akredytacji AB 725.

 

Wzory formularzy do pobrania

 

Inne informacje

Od 2003 roku jesteśmy członkiem Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych -
nr rejestracyjny 628.


 

 

MPP_2016 Laur Innowacyjności 2015 DGC Medal Polskiej Przedsiebiorczości 2014 Certyfikat Dynamiczna Firma Gazela Biznesu 2012 AAA Gazele Biznesu Pollab Logo 4 Stowarzyszenie KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000 POLSKIE FORUM ISO 9000 PCA

© Copyright 2010 by KGHM Cuprum Centrum Badawczo- Rozwojowe

KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław
tel. 071/781-22-01
fax. 071/344-35-36
e-mail: kghm@cuprum.wroc.pl