Certyfikat ISO 9001&14001

Audity zewnętrzne ISO 9001&14001 w KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR

Od roku 2000 do chwili obecnej TUV NORD nie stwierdził  żadnych niezgodności Zintegrowanego Systemu Zarządzania z wymaganiami norm ISO 9001&14001.

 

KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe jako jedna z pierwszych w Polsce firm posiadających certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem, uhonorowane zostało nagrodą "PANTEON POLSKIEJ EKOLOGII", ustanowioną przez Ministra Środowiska i Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Uroczystego wręczenia nagrody dokonał minister ochrony środowiska.

 


Jesteśmy aktywnymi członkami Klubów:

Leszek Krawczyk - Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ w KGHM CUPRUM, ponownie został wybrany do Zarządu Klubu Polskie Forum ISO 9000 (kadencja 2016-2018). Pełni w nim funkcję Koordynatora ds. nadzorowania zmian aktów prawnych i norm z zakresu systemów zarządzania. Jako reprezentant KGHM CUPRUM jest członkiem Rady Programowej Klubu Polskie Forum ISO 14001 (kadencja 2017-2019).

 


Wszystkie audity zewnętrzne dały wynik pozytywny za pierwszym razem, bez auditów dodatkowych.

 

Wdrażanie systemów zarządzania w KGHM Polska Miedź S.A.

W związku z wdrażaniem norm ISO w oddziałach KGHM Polska Miedź S.A., wybrano naszą Spółkę do realizacji i nadzorowania tych działań. Specjaliści z KGHM CUPRUM konsultowali, szkolili oraz projektowali i pomagali wdrażać standardy ISO 9001&14001 w:

  • Hucie Miedzi "Głogów" (zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskiem według wymagań norm ISO 9001&14001),

  • Hucie Miedzi "Legnica" (implementacja systemu zarządzania środowiskowego według ISO 14001 w certyfikowany już system zarządzania jakością i BHP).

Skuteczność prac wdrożeniowych koordynowanych przez KGHM CUPRUM potwierdzona została przyznanymi ww. Hutom certyfikatami ISO 9001&14001.

 

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania

 

 

Historia wdrażania i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania


Wrzesień 1999

- początek prac projektowych związanych z ISO 9001

Czerwiec 2000

- certyfikowanie Systemu Zapewnienia Jakości przez RW TÜV

Wrzesień 2000

- początek wdrażania Systemu Zarządzania Środowiskowego

Czerwiec 2001

- połączenie obu systemów w jeden Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Październik 2001

- pierwszy audit nadzoru ISO 9001 połączony z auditem certyfikacyjnym ISO 14001

Styczeń 2002

- wdrożenie nowej normy ISO 9001:2000

Październik/Listopad 2002

- audity nadzoru ISO 9001+14001, recertyfikacja ISO 9001:2000

Październik 2003

- pierwszy audit recertyfikacyjny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Styczeń-Październik 2004

- włączenie Systemu Jakości Laboratorium w Zintegrowany System Zarządzania

Kwiecień 2005

- pierwszy audit nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Kwiecień 2006

- drugi audit nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg wymagań norm ISO 9001&14001

Marzec 2007

- drugi audit recertyfikacyjny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001&14001

Kwiecień 2008

- kolejny audit nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg wymagań norm ISO 9001&14001

Wrzesień 2008

- włączenie Systemu Zarządzania Projektami wg metody PMI® w Zintegrowany System Zarządzania

Luty 2009

- audit nadzoru TUV NORD Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem wg wymagań norm ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004

Luty 2010

- audit recertyfikacyjny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem wg wymagań norm ISO 9001:2008 i ISO 14001:2009

Marzec 2011

- pozytywny wynik auditu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem wg wymagań norm ISO 9001&14001

Sierpień-Październik 2011

- włączenie Systemu Zarządzania Laboratorium wg wymagań normy ISO/IEC 17025 w Zintegrowany System Zarządzania

Luty 2012 - pozytywny wynik (zero niezgodności)  auditu 2-go nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania  wg wymagań norm ISO 9001&14001 oraz  rozdziału 4 „Wymagania dotyczące zarządzania” normy ISO/IEC 17025
Luty 2013 - pozytywny wynik auditu recertyfikacyjnego (brak niezgodności)
Zintegrowanego Systemu Zarządzania w obszarze zgodności z wymaganiami norm ISO 9001&14001 w zakresie: prac badawczo-rozwojowych i projektów, inżynierii i monitoringu środowiska, produkcji górniczych urządzeń klimatyzacyjnych oraz działalności akredytowanych laboratoriów badawczych.
Luty 2014 Bardzo wysoka ocena skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego oraz Systemu Zarządzania Laboratorium (zero niezgodności, spostrzeżeń i uwag) podczas kolejnego auditu nadzoru TUV NORD.
 Luty 2015 TUV NORD bardzo wysoko ocenił skuteczność i efektywność procesów tworzących Zintegrowany System Zarządzania oraz zgodność z wymaganiami wyrobów i usług oferowanych przez KGHM CUPRUM (zero niezgodności i spostrzeżeń).
Styczeń 2016 Podczas auditu recertyfikacyjnego TUV NORD bardzo wysoko ocenił skuteczność Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie zgodności z wymaganiami: prac badawczo rozwojowych i projektowych, analiz techniczno-ekonomicznych, studiów wykonalności, inżynierii i monitoringu środowiska, usług geodezyjnych oraz badań i pomiarów laboratoryjnych.
Styczeń 2017 Auditorzy TUV NORD podczas auditu nadzoru potwierdzili pełną zgodność usług oferowanych przez KGHM CUPRUM z normami ISO 9001&14001 oraz wymaganiami i oczekiwaniami interesariuszy. Bardzo wysoko oceniono skuteczność i efektywność realizowanych procesów. Podczas auditu nie stwierdzono żadnych niezgodności w obszarze standardów jakości i ochrony środowiska naturalnego.
MPP_2016 Laur Innowacyjności 2015 DGC Medal Polskiej Przedsiebiorczości 2014 Certyfikat Dynamiczna Firma Gazela Biznesu 2012 AAA Gazele Biznesu Pollab Logo 4 Stowarzyszenie KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000 POLSKIE FORUM ISO 9000 PCA

© Copyright 2010 by KGHM Cuprum Centrum Badawczo- Rozwojowe

KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław
tel. 071/781-22-01
fax. 071/344-35-36
e-mail: kghm@cuprum.wroc.pl