Branżowy Punkt Kontaktowy

Decyzją z dnia 28 maja 2007 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego powierzyło KGHM Cuprum sp. z o.o. CBR funkcję Branżowego Punktu Kontaktowego Zrównoważonego Rozwoju Przemysłu Wydobywczego Miedzi i Węgla Brunatnego Polski Południowo-Zachodniej (BPK-MWPPZ) w 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej w latach 2007–2013.

Zakres działań BPK obejmuje m.in. organizację warsztatu dotyczącego pozyskiwania oraz rozliczania środków finansowych z 7 Programu Ramowego, usługi konsultacyjne, działalność informacyjną i promocję nauki regionu.

 

http://www.bpk.cuprum.wroc.pl/

 

MPP_2016 Laur Innowacyjności 2015 DGC Medal Polskiej Przedsiebiorczości 2014 Certyfikat Dynamiczna Firma Gazela Biznesu 2012 AAA Gazele Biznesu Pollab Logo 4 Stowarzyszenie KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000 POLSKIE FORUM ISO 9000 PCA

© Copyright 2010 by KGHM Cuprum Centrum Badawczo- Rozwojowe

KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław
tel. 071/781-22-01
fax. 071/344-35-36
e-mail: kghm@cuprum.wroc.pl